Teisinių ginčų teritorijų planavimo srityje ikiteisminio nagrinėjimo problemos (straipsnis anglų kalba)

Birutė Pranevičienė, Kristina Mikalauskaitė-Šostakienė

Santrauka


Kiekvienos valstybės tikslas – užtikrinti darnią, kryptingą ir nuoseklią visos valstybės teritorijos plėtrą. Vienas svarbiausių ir pagrindinių instrumentų, sudarančių prielaidą šiam tikslui pasiekti, – tinkamas ir efektyvus teritorijų planavimas. Teritorijų planavimo procesas yra sudėtingas ir komplikuotas, nes nuolat susiduriama su skirtingais fizinių ir juridinių asmenų poreikiais ir interesais atitinkamų teritorijų naudojimo atžvilgiu. Neretai privačių asmenų siekis teritorijų planavimo dokumentuose numatyti tik jiems palankias teritorijos naudojimo ir tvarkymo sąlygas neatitinka visuomenės intereso. Akivaizdu, kad susidūrus priešingiems interesams, tarp šalių kyla teisinis ginčas.

Raktiniai žodžiai


teritorijų planavimas; ikiteisminis ginčų nagrinėjimas; visuomenės interesas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195