Atlikėjų turtinių teisių teisinio reglamentavimo problemos Lietuvoje

Ramūnas Birštonas, Nijolė Janina Matulevičienė, Jūratė Usonienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas atlikėjų, kaip intelektinės nuosavybės teisės subjektų, turtinių teisių reglamentavimas Lietuvoje. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojami bendrieji atlikėjų turtinių teisių teisinės apsaugos klausimai, lyginant atlikėjų teisių teisinį reglamentavimą su autorių teisėmis, taip pat su atlikėjų teisių teisiniu reglamentavimu užsienio valstybėse, įvardinant koreguotinus atlikėjų teisių teisinio reglamentavimo trūkumus. Antroji straipsnio dalis skirta trijų atlikėjų grupių turtinių teisių turinio analizei: atlikėjų, kurių atlikimas neįrašytas, atlikėjų, kurių atlikimas įrašytas į fonogramą, ir atlikėjų kurių atlikimas įrašytas  audiovizualiniame įraše. Kadangi atlikėjų teisių turinys priklauso nuo to, ar atlikimas įrašytas ir nuo to, į kokią laikmeną jis įrašytas, analizuojamos šio diferencijuoto teisinio reglamentavimo priežastys ir koreguotini aspektai.

Raktiniai žodžiai


atlikėjas; atlikėjų išimtinės turtinės teisės; atlikėjų teisė į atlyginimą; gretutinės teisės; autorių teisės

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195