Europos vietos savivaldos chartijoje įtvirtintų principų įgyvendinimo vietos savivaldoje ir inkorporavimo nacionalinėje teisės sistemoje ypatumai

Algimantas Urmonas, Andrejus Novikovas

Santrauka


Straipsnyje akcentuojamas Europos vietos savivaldos chartijos reikšmingumas Lietuvos nacionalinei teisės sistemai. Lietuva, ratifikavusi chartiją, ne tik pripažino, bet ir įsipareigojo įgyvendinti jos nuostatas. Chartiją sudaro 13 straipsnių, išreiškiančių vietos savivaldos esmę, kurių turinyje yra įtvirtinta principinė vietos savivaldos paskirtis visuomenei. Todėl vietos savivaldos raiškos principai turi būti ne tik deklaratyviai perkelti į nacionalinę teisės sistemą, bet  ir būtina jais vadovautis. Straipsnyje tyrinėjamas atskirų Chartijoje įtvirtintų principų turinys, jų pasireiškimo nacionalinėje teisės sistemoje laipsnis. Teigiama, kad, skirtingai suvokiant viešųjų interesų paskirtį, tarp vykdomosios ir vietos valdžios kyla teisinių ginčų.

Raktiniai žodžiai


vietos savivalda; Europos vietos savivaldos chartijos principai; subsidiarumas ir decentralizacija; finansinė nepriklausomybė; vykdomoji ir vietos valdžia

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195