Šiuolaikinės Lietuvos pensijų sistemos reformos: krizės ir visuomenės senėjimo įtaka (straipsnis anglų kalba)

Audrius Bitinas

Santrauka


Šio straipsnio tikslas yra nustatyti šiuolaikinės XXI a. Lietuvos pensijų sistemos ypatumus, nulemtus pastarosios ekonominės krizės ir socialinių prielaidų (visuomenės senėjimas, socialinių išlaidų didėjimas), bei įgyvendintas pensijų sistemos reformas. Lietuvos pensijų sistemos problemos yra panašios į kitų Europos Sąjungos šalių, todėl, reformuojant pensijų sistemą, didelis dėmesys turėtų būti skirimas tarptautinių organizacijų rekomendacijoms šioje srityje. Lietuvos pensijų sistemos plėtra yra aktuali tema, nes pagrindinis pensijų sistemos uždavinys yra užtikrinti kiekvienam dalyviui pakankamas ir nuolatines pajamas senatvėje, gyvendinant esminius pensijų sistemos konstrukcijos principus – socialinį teisingumą, solidarumą bei nesumažinti valstybinio socialinio draudimo garantijų. Straipsnyje apžvelgiamos kaupiamųjų pensijų sistemos atsiradimo prielaidos, problematika ir naujos kaupiamųjų pensijų sistemos teisinio reglamentavimo analizė, pateikiami būsimos Lietuvos pensijų sistemos konstrukcijos vertinimai. Lietuvos pensijų sistemos konstrukcija turi būti grindžiama visų trijų pakopų plėtra, siekiant sistemos tvarumo ir finansinio stabilumo. Pensijų sistemos veikimas priklauso ir nuo lankstesnių darbo santykių reglamentavimo.

Raktiniai žodžiai


pensijų sistema; reforma; krizė; visuomenės senėjimas; pensijų kaupimo sistema

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195