Flexicurity samprata ir įgyvendinimo galimybės Lietuvos užimtumo politikoje

Ingrida Mačernytė Panomariovienė

Santrauka


Europos Vadovų Taryba priėmė užimtumo lankstumo ir saugumo garantijų bendruosius principus, padėsiančius valstybėms narėms įgyvendinti užimtumo politiką. Neįpareigojantys dokumentai ES valstybių narių atžvilgiu sukelia skirtingą interpretaciją užimtumo lankstumo ir saugumo sampratai. Šiame straipsnyje bus siekiama atskleisti flexicurity sampratą bei pateikti lankstumo ir saugumo pusiausvyros įgyvendinimo galimybes Lietuvoje. Taip pat bus nagrinėjami teisinio reguliavimo ypatumai nustatant lankstumo ir saugumo santykį, valstybės vaidmuo įtvirtinant jį ir suformuluoti siūlymus dėl „lankstumo“ ir „saugumo“ suderinimo, skirto Lietuvos užimtumo politikai gerinti.

Raktiniai žodžiai


darbo santykiai; flexicurity; lankstumas; užimtumas; saugumo garantijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195