Darbo santykių kvalifikavimo ir nelegalaus darbo nustatymo problemos Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)

Tomas Bagdanskis, Justinas Usonis

Santrauka


Paskutiniu laikotarpiu sparčiai vykstant globalizacijos procesams, sąlygojantiems ekonominius, socialinius, techninius, darbo ir jo aplinkos pokyčius, keičiantis rinkos ekonomikos sąlygoms, transformuojasi ir darbo bei gamybos organizavimo modeliai. Taigi iškyla poreikis naujam teisiniam reglamentavimui, nes į tradicinius darbo teisės reguliuojamus santykius nauji veiklos modeliai nebetelpa. Taigi dėl vis ryškiau pasireiškiančių skirtingų teisės šakų integracinių procesų kyla painiava atskiriant darbo ir civilinius teisinius santykius. Darbo teisinių santykių ir civilinių teisinių santykių panašumai apsunkina konkrečios teisės šakos normų pasirinkimą taikant jas susiklosčiusiems santykiams. Suprasti ir tinkamai identifikuoti teisinius santykius, kylančius tarp atskirų subjektų labai svarbu tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu.

Raktiniai žodžiai


darbo santykiai; civiliniai santykiai; darbo sutartis; civilinė sutartis; darbo sutarčių ir civilinių sutarčių atskyrimas; nelegalus darbas; nelegalaus darbo požymiai; individualia veikla užsiimantys asmenys

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195