Sovietinės Lietuvos baudžiamosios teisės vertinimas lietuvių teisininkų - išeivių darbuose

Gintaras Šapoka

Santrauka


Straipsnyje aptartos lietuvių teisininkų išeivių publikacijos emigracinėje spaudoje, kuriose analizuota sovietinės Lietuvos baudžiamoji teisė. Didžioji dalis tiek akademinės, tiek praktikų teisininkų dalis gresiant sovietinėms okupacijoms pasitraukė į Vakarus. Ten gebėjo suburti akademines pajėgas ir publikavo savo teisės tyrinėjimus, aktyviai reiškėsi spaudoje. Sovietinės baudžiamosios teisės problematika, nors ir nebuvo dažna šiuose leidiniuose, tačiau atlikti tyrimai, pateiktos pastabos ir išvados yra reikšmingos teisės istorijos, baudžiamosios teisės raidos pažinimui. Emigravę teisininkai dėl ribotų išteklių ne visuomet galėjo atlikti išsamesnius tyrimus. Didžiausias dėmesys sovietinės baudžiamosios teisės srityje buvo skirtas baudžiamosios teisės šaltinių raidai.

Raktiniai žodžiai


teisininkai išeiviai; sovietinė baudžiamoji teisė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195