Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimas įstatymų leidyboje

Vytautas Sinkevičius

Santrauka


Įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimus kyla tam tikrų problemų. Praktika rodo, kad įstatymų leidėjas ne visada laiku panaikina teisės aktą, kurį Konstitucinis Teismas pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai, kad kartais delsiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris atitiktų Konstitucinio Teismo nutarimuose pateiktą oficialią konstitucinių nuostatų sampratą. Seimo Statutą reikėtų papildyti nuostatomis, įpareigojančiomis Seimo struktūrinius padalinius vykdyti nuolatinę, sisteminę Konstitucinio Teismo nutarimų motyvuojamųjų dalių analizę. Svarstytina, ar neturėtų būti pakeista Konstitucinio Teismo įstatymo 64 straipsnio 1 dalies 4 punkto norma, kuri leidžia ginčyti įstatymo ar kito teisės akto atitiktį Konstitucijai pagal priėmimo tvarką nepaisant jokių terminų, praėjusių nuo įstatymo ar kito teisės akto priėmimo. Konstitucijoje įtvirtinti teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai, kitos konstitucinės nuostatos suponuoja tam tikrą protingą terminą, per kurį Konstitucijoje numatyti subjektai gali kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymas ir kitas teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai pagal priėmimo tvarką. Šiam terminui pasibaigus kreipimasis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar įstatymas, kitas teisės aktas neprieštarauja Konstitucijai pagal priėmimo tvarka, būtų negalimas. Siekiant paspartinti bylų nagrinėjimą Konstituciniame Teisme, reikėtų iš esmės pakeisti bylų nagrinėjimo tvarką.

Raktiniai žodžiai


Konstitucija; Konstitucinis Teismas; konstitucinė doktrina; įstatymų leidėjas; Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195