Išlygos pareiškimuose dėl Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijos pripažinimo

Rytis Satkauskas

Santrauka


Tarptautinio Teisingumo Teismo jurisdikcijos pagrindas – visų ginčo šalių sutikimas. Pagal jo Statuto 36 straipsnį, Teismo jurisdikcijai priklauso visos bylos, kurias šalys perduoda jam spręsti, ir visi klausimai, specialiai numatyti Jungtinių Tautų Chartijoje ir galiojančiose tarptautinėse sutartyse. Valstybės, šio Statuto šalys, gali bet kuriuo metu pareikšti, kad jos pripažįsta be specialaus dėl to sutarimo, ipso facto, Teismo privalomąją jurisdikciją sprendžiant visus teisinius ginčus su bet kuria kita valstybe, prisiėmusia tokį pat įsipareigojimą. Šio straipsnio tikslas – apibrėžti išlygų dėl Teismo privalomosios jurisdikcijos taikymo galimybes ir apimtį. Vadovaujantis paprotine teise, nė viena suvereni valstybė neprivalo paklusti kuriai nors kitai jurisdikcijai, jei pati jos nepripažino. Toks įsipareigojimas gali būti numatytas tarptautinėje sutartyje. Tokiu atveju tarptautinės jurisdikcijos apimtis taip pat nurodoma susitarimo nuostatose.

Raktiniai žodžiai


Tarptautinis Teisingumo Teismas; privalomoji jurisdikcija; vienašalis pareiškimas; išlygos; Vandenberg išlyga; Connally išlyga

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195