Kai kurie kolektyvinio sutartinio darbo santykių teisinio reguliavimo skatinimo probleminiai aspektai

Rytis Krasauskas

Santrauka


Kolektyvinė sutartis yra svarbus darbo teisės šaltinis, nuo kurio, be kita ko, priklauso darbo santykių teisinio reguliavimo efektyvumas. Reaguojant į tai, kad socialinė partnerystė Lietuvoje plėtojama vangiai, darbo santykių reguliavimo kolektyvinėmis sutartimis aprėptis yra itin maža, o kolektyvinės sutartys sudaromos iš esmės tik įmonių lygiu, straipsnyje nagrinėjama, kaip, reguliuojant darbo santykius, Lietuvai sekasi įgyvendinti tarptautinį įsipareigojimą – skatinti kolektyvinį sutartinį teisinį reguliavimą. Nurodomi veiksniai, lemiantys ribotas valstybės galimybes daryti įtaką kolektyvinių sutarčių sudarymui, pristatomos priemonės, kuriomis šis procesas Lietuvoje yra ir galėtų būti skatinamas. Nagrinėjamos problematikos kontekste atskleidžiami kai kurie šiuo metu galiojančio darbo santykių teisinio reguliavimo probleminiai aspektai ir pateikiamas jų vertinimas.

Raktiniai žodžiai


socialinė partnerystė; kolektyvinė sutartis; darbo santykiai; teisinis reguliavimas; asociacijų laisvė

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195