Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo raida, teisinė padėtis ir reglamentavimas

Feliksas Petrauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojami neteisminio ginčų nagrinėjimo vartotojų teisių apsaugos srityje raida, teisinė padėtis bei reglamentavimas įvairiose teisinėse sistemose. Ypatingas dėmesys yra teikiamas Jungtinėms Amerikos Valstijoms, kurios yra laikomos alternatyvaus ginčų nagrinėjimo kilmės šalimi. Straipsnyje analizuojamos alternatyvaus ginčų sprendimo išplitimo JAV priežastys. Taip pat akcentuojama ir alternatyvaus ginčų sprendimo sąvokos samprata, jos problematika, pateikiant keletą dažniausių mokslinėje literatūroje ir praktikoje apibrėžčių. Tačiau ne mažiau svarbu yra aptarti ir alternatyvaus ginčų sprendimo privalumus bei trūkumus, jo glaudų ryšį su teisminės gynybos prieinamumo principu. Autorius pristato ne tik užsienio šalių, bet ir Lietuvos Respublikos patirtį bei naujausią informaciją apie alternatyviai vartotojų ginčus bei konfliktus su verslininkais nagrinėjančias institucijas, jų praktiką bei principus, kuriais vadovaujamasi savo veikloje.

Raktiniai žodžiai


alternatyvus ginčų sprendimas; vartotojas; verslininkas; alternatyvaus ginčų sprendimo principai; institucijos

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195