Įrodymų administracinių teisės pažeidimų bylose rinkimo, tyrimo ir vertinimo aspektai (straipsnis anglų kalba)

Rolandas Krikščiūnas, Snieguolė Matulienė

Santrauka


Straipsnyje išnagrinėti iki šiol mažai analizuoti įrodymų administracinių teisės pažeidimų bylose rinkimo, tyrimo ir vertinimo teoriniai ir praktiniai aspektai. Įrodymų rinkimu vadinama įrodymų paieška, jų suradimas ir įtvirtinimas materialiame objekte. Įrodymų tyrimas apibrėžiamas kaip įrodymuose užfiksuotų faktinių duomenų apie bylai
reikšmingas aplinkybes nustatymas ir papildomas tam tikrų aplinkybių ištyrimas. Įrodymų vertinimu laikoma mąstomojo pobūdžio veikla, kuria, remiantis atitinkamais kriterijais, išanalizuojami byloje surinkti bei ištirti įrodymai ir nustatoma tiesa byloje. Straipsnyje, vadovaujantis įvairių mokslininkų nuomonėmis ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, atskleista įrodymų administracinių teisės pažeidimų požymiai bei detaliai išnagrinėtas kiekvienas įrodinėjimo proceso etapas, pateikiant praktinius pavyzdžius ir siūlymus nustatytoms problemoms spręsti.

Raktiniai žodžiai


įrodymų rinkimas; administracinių medžiagų (bylų) tyrimas; įrodymų leistinumas; sąsajumas; tikrumas; patikimumas; neprieštaringumas; pakankamumas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195