Neteisėtu būdu gautų pajamų konfiskavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje: siekiai ir realybė

Vytautas Piesliakas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos 2010 m. gruodžio 2 d. įstatymo, kuriuo buvo pakeista Baudžiamojo kodekso 72 straipsnio „Turto konfiskavimas“ redakcija, be to, BK papildytas dviem naujais straipsniais – 723 „Išplėstinis turto konfiskavimas“ ir 1891 „Neteisėtas praturtėjimas“, – nuostatos. Analizuojamas naujos BK 72 straipsnio redakcijos nuostatas autorius vertina praktinio taikymo požiūriu, aptaria turto konfiskavimo nuostatų raidą LR BK ir kitų valstybių įstatymuose bei keisti įstatymą paskatinusias taikymo problemas. Straipsnyje analizuojama turto konfiskavimo iš trečiųjų asmenų praktika. Ji, autoriaus nuomone, iki šiol buvo labai skurdi. Teigiama, kad nusikalstamu būdu gautas turtas gana retai konfiskuojamas ir iš pačių nuteistųjų. Jo paprastai neieškoma, apsiribojama iš paskutinio nusikaltimo gauta turtine nauda, tai ką kalbėti apie trečiuosius asmenis. Taigi, šios įstatymo dalies pakeitimai, autoriaus nuomone, neturi didelės prasmės.

Raktiniai žodžiai


turto konfiskavimas; išplėstinis turto konfiskavimas; neteisėtas praturtėjimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195