Nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui dinamika ir to įtaka elektroninio verslo plėtrai Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)

Tatjana Bilevičienė, Eglė Bilevičiūtė

Santrauka


Pastebimi nauji informacinės visuomenės raidos pokyčiai teisės aktuose klasifikuojant nusikaltimus, t. y. kompiuterinių nusikaltimų bei nusikaltimų informatikai sąvokos keičiamos nusikaltimų elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui sąvokomis. Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – tai baudžiamojo įstatymo uždrausta visuomenei pavojinga veika, daranti žalą formuojant informacines sistemas ir naudojant informacines technologijas, saugant svarbią informaciją (duomenis) ir subjektų, dalyvaujančių informacinėje veikloje, interesus. Europos Tarybos 2001 m priimta Budapešto konvencija skirta stabdyti veiksmus, nukreiptus prieš kompiuterinių sistemų, tinklų ir duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Lietuva prie šios konvencijos prisijungė 2004 metais. Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – tokia nusikalstamos veikos sąvoka nuo 2007 liepos 21 d. yra įtvirtinta dabar galiojančiame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (BK) Dabar galiojančiame BK XXX skyriuje nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui yra skirstomi į tokias veikų rūšis: neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims, neteisėtas poveikis informacinei sistemai, neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas, neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos, neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis. Reikia taip pat nepamiršti, kad jei asmuo tik naudoja informacines technologijas nusikaltimui padaryti, jo padarytą veiką galima kvalifikuoti ir pagal kitus BK straipsnius.

Raktiniai žodžiai


informacinės technologijos; nusikaltimai; elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui; informacijos apasauga; kompiuteriniai nusikaltimai; e. komercija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195