Viešųjų darbų bausmės realizacija Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)

Tomas Mackevičius

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama viešųjų darbų, kaip savarankiškos kriminalinės bausmės, Lietuvos teisinė reglamentacija, taip pat šios bausmės atitiktis specialiųjų tarptautinių dokumentų rekomendacijoms bei pažangiai užsienio valstybių viešųjų darbų teisinei reglamentacijai ir realizacijai, taip pat siekiama apžvelgti viešųjų darbų plėtros tendencijas, išanalizuoti viešųjų darbų instituto realizacijos problemas ir priemones joms pašalinti, palyginti, ar Lietuvos teisinis reglamentavimas atitinka pagrindinių tarptautinių dokumentų, susijusių su alternatyvomis laisvės atėmimo bausmei, nuostatas, užsienio valstybių teisinį viešųjų darbų reglamentavimą, taip pat palyginti nacionalinę bei atskirų užsienio valstybių patirtį, sukauptą realizuojant viešuosius darbus. Straipsnyje siekiama pateikti viešųjų darbų instituto tobulinimo gaires. Pagrindžiama, kad Lietuvoje neišplėtotas viešųjų darbų bausmės potencialas, kadangi Lietuvos baudžiamojo įstatymo specialiosios dalies sankcijose ryškiai dominuoja laisvės atėmimo bausmės, o viešieji darbai numatyti tik atskirose BK sankcijose. Tuo tarpu užsienio valstybėse viešieji darbai yra populiari ir plačiai taikoma sankcija, kurią skatina taikyti tarptautiniai dokumentai, susiję su alternatyvomis laisvės atėmimui, todėl straipsnyje siūloma plėsti viešųjų darbų bausmės taikymą Lietuvoje. Taip pat siūloma, kad nuteistajam, atsisakiusiam ar vengiančiam atlikti viešųjų darbų bausmę, ši bausmė būtų keičiama ne tik bauda ar areštu, bet ir laisvės apribojimo bausme. Tokiu atveju individualiais atvejais nuteistojo teisinė padėtis nepriklausytų nuo jo materialinės padėties, be to, tai atitiktų tiek JTO, tiek Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijas, kad „įkalinimo bausmė gali būti skiriama tik nesant kitų tinkamų alternatyvų“.

Raktiniai žodžiai


viešieji darbai; bausmė; alternatyvos laisvės atėmimo bausmei; tarptautiniai dokumentai; resocializacija

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195