Vaistų ir maisto papildų teisinio atribojimo teoriniai ypatumai ir praktinės problemos

Indrė Špokienė

Santrauka


Prieš beveik 2500 metų šiuolaikinės medicinos tėvas Hipokratas tinkamos mitybos sveikatinantį potencialą pabrėžė teiginiu ,,tegul maistas būna vaistu“. Šiandieniniam maisto papildų ir vaistinių preparatų reglamentavimui ši tezė nepritaikytina, nes teisiniu požiūriu tai skirtingos produktų grupės. Vis dėlto problemų jas atskiriant tiek teorijoje, tiek praktikoje tebeesama. Šiame straipsnyje analizuojama Lietuvos ir užsienio teisės doktrinoje iki šiol nuosekliau netyrinėta vaistų ir maisto papildų teisinio atribojimo tema. Teorinei ir praktinei jos problematikai ištirti pasirinkta dvidalė straipsnio struktūra. Pirmoje dalyje, pasitelkiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, išryškinti esminiai vaisto atribojimo nuo maisto papildo požymiai. Antroje dalyje kaip praktinė problema analizuojamas laisvo prekių judėjimo ir visuomenės sveikatos apsaugos intereso derinimas reguliuojant maisto papildų rinką, aptariama vartotojų klaidinimo, pažeidžiant draudimą nurodyti ar užsiminti apie maisto papildų gydomąsias ar nuo ligų saugančias savybes, problema.

Raktiniai žodžiai


vaistinis preparatas; maisto papildas; vaistinio preparato apibrėžimas; maisto papildų reklama

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195