Istorinės LDK teisės aidas moderniojoje Lietuvos teisėje

Mindaugas Maksimaitis

Santrauka


Atkuriant XX a. pradžioje nepriklausomą Lietuvos valstybę, pasikliauta jos teritorijoje iki Pirmojo pasaulinio karo galiojusios svetimos – pirmiausia Rusijos imperijos – teisės laikina recepcija, nelauktai atvėrusia kelią ir savo istorinės teisės reliktams grįžti. Svarbiausiais kanalais, kuriais Lietuvos istorinės teisės normos gausiai įsiliejo į rusų teisę, buvo Lietuvos Statuto normų recepcija 1679 metų Soboro teisyne, kurių dalis iš jo vėliau perkelta į Rusijos imperijos įstatymų sąvadą; iš Lietuvos Statuto normų dėl istorinių aplinkybių susiformavo teisinės išimtys, galiojusios tik Kairiakrantėje Ukrainoje; kai kuriomis Lietuvos Statuto normomis tiesiog kiek pasinaudota rusų teisės atnaujinimo ir patobulinimo tikslu. Dėl rusų teisės recepcijos modernios Lietuvos valstybės teisė tapo susieta su istorine LDK teise.

Raktiniai žodžiai


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisė; Rusijos imperijos teisė; modernioji Lietuvos teisė; teisės perimamumas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195