Teismo kaltės samprata ieškinyje prieš valstybę dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo (straipsnis anglų kalba)

Regina Valutytė

Santrauka


Moksliniame straipsnyje analizuojama teismo kaltės sampratos ieškinyje prieš valstybė dėl žalos, padarytos pažeidus Europos Sąjungos teisę, problematika. Straipsnyje autorė kelia klausimą, kokia kaltės kriterijaus vieta valstybės atsakomybės sąlygų sistemoje ir ar Europos Sąjungos teisė įtvirtina vieningą kaltės standartą. Straipsnyje taip pat apžvelgiama keletos valstybių narių teisinis reglamentavimas ir (ar) teismų praktika įgyvendinant valstybės atsakomybės dėl galutinės instancijos teismų sprendimų principą nacionaliniame lygmenyje. Atlikta Europos Teisingumo Teismo praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad Europos Sąjungos kaip ir tarptautinėje teisėje kaltė, kaip ir priežastinis ryšys bei teisės pažeidimas, nėra laikoma savarankiška valstybės atsakomybės sąlyga. Kaltė yra laikoma vienu iš faktorių, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vertinant teisės pažeidimo „rimtumą“. Straipsnyje pabrėžiami ir probleminiai nagrinėjamo kriterijaus turinio nustatymo aspektai. Teisingumo Teismas šio kriterijaus sampratos nepateikia, tačiau šio kriterijaus taikymo praktika leidžia apibrėžti tam tikras jo taikymo gaires, į kurias turėtų atsižvelgti nacionaliniai teismai, spręsdami žalos atlyginimo klausimą.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisė; valstybės atsakomybė; nacionaliniai teismai; kaltė; Köbler byla

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195