Valstybių narių atsakomybė už žalą pažeidus Europos Sąjungos teisę – teisinis pagrindas ir atsakomybės sąlygos (straipsnis anglų kalba)

Agnė Vaitkevičiūtė

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjama valstybių narių atsakomybės už žalą, pažeidus Europos Sąjungos teisę, teisinis pagrindas ir atsakomybės sąlygos. Pažymima, jog valstybės atsakomybė už žalą Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nereglamentuota. Galimybę taikyti šią atsakomybės rūšį nustatė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas pažymėdamas, jog valstybė narė, pažeidusi Europos Sąjungos teisę ir taip padariusi žalos asmeniui, turi pareigą atlyginti šią žalą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui suformulavus valstybės atsakomybės už žalą sąlygas, atsirado bendri reikalavimai, kurių nuo šiol nacionaliniai teismai turėjo laikytis. Vėliau atsakomybės sąlygos Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje buvo ne kartą tikslinamos ir aiškinamos, tačiau nacionaliniai teismai susidūrė su problema, kaip šias sąlygas reikėtų aiškinti ir taikyti praktikoje. Daugiausiai problemų kelia antroji atsakomybės sąlyga – pažeidimo pakankamas akivaizdumas – kadangi asmeniui įrodyti šią sąlygą labai sunku.

Raktiniai žodžiai


valstybės atsakomybė už žalą; Europos Sąjungos teisės pažeidimas; žalos atlyginimas; atsakomybės sąlygos; teisių asmeniui suteikimas; pakankamai akivaizdus pažeidimas; tiesioginis priežastinis ryšys; žala

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195