Intelektinės nuosavybės teisų gynimas Lietuvoje: padėtis po Direktyvos 2004/48/EB dėl nuosavybės teisių gynimo įgyvendinimo (straipsnis anglų kalba)

Ramūnas Birštonas, Virginijus Papirtis

Santrauka


Straipsnyje siekiama ištirti, kokios įtakos intelektinės nuosavybės teisių gynimui Lietuvoje turėjo 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl nuosavybės teisių gynimo įgyvendinimas. Tuo tikslu yra analizuojama, kokie pakeitimai buvo padaryti 2006 m. priėmus intelektinę nuosavybę Lietuvoje reglamentuojančių įstatymų – Patentų įstatymo, Dizaino įstatymo, Prekių ženklų įstatymo, Augalų veislių apsaugos įstatymo, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei Puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymo – pakeitimus. Antra, yra analizuojamos teismų praktikos intelektinės nuosavybės bylose tendencijos iki Direktyvos įgyvendinimo ir po jo, nagrinėjant statistinius duomenis apie atskirų intelektinės nuosavybės teisių bylų skaičių, taip pat nagrinėjamos konkrečių gynimo būdų bei priemonių taikymo teismų praktikoje kryptys. Be to, atskirai yra aptariama proporcingumo principo taikymo užtikrinimo svarba intelektinės nuosavybės bylose.

Raktiniai žodžiai


intelektinė nuosavybė; gynimas; pažeidimai; Direktyva 2004/48/ EB; įpareigojimas nutraukti neteisėtus veiksmus; žalos atlyginimas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195