Atgaminimo asmeniniais tikslais išimtis Lietuvos autorių teisėje: teisinio reguliavimo suderinamumas su Europos Sąjungos teise po preliminaraus sprendimo Padawan byloje (straipsnis anglų kalba)

Antanas Rudzinskas, Ąžuolas Čekanavičius

Santrauka


Autorių teisė nuolat siekia suderinti įvairių interesų grupių svarbius, rūpimus dalykus. Šio tikslo siekiama įvairiais būdais: interesų balansas išplaukia iš fundamentalių autorių teisės principų; interesų balanso siekiama nustatant išimtinių teisių ribojimus. Atgaminimo asmeniniais tikslais išimties tikslas yra pasiekti pusiausvyrą tarp išimtinių teisių į intelektinės veiklos rezultatus ir visuomenės intereso naudotis kultūros vertybėmis, dalyvauti kultūriniame gyvenime bei tobulėti, naudojantis kultūros ir mokslo pažangos rezultatais. Nagrinėjama išimtis taip pat pateisinama negalėjimu kontroliuoti asmenų, kurie atlieka atgaminimo veiksmus.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą vadinamojoje „Padawan“ byloje, kuriuo atskleidė svarbius asmeninio atgaminimo išimties, įtvirtintos Europos Sąjungos teisėje, interpretavimo aspektus. ESTT sprendimas Padawan byloje neturėtų būti traktuojamas, kaip atskleidžiantis Lietuvos nacionalinės teisės bei jos interpretavimo teisimų praktikoje neatitikimą arba prieštaravimą ES teisei. ESTT atskleidė, kad teisingos kompensacijos samprata turėtų būti aiškinama vienodai visose valstybėse narėse: kompensacija neturėtų būti aiškinama kaip valstybės nustatytas mokestis, kaip kompensavimas nustatytas kitu tikslu nei atlyginti išimtinių teisių turėtojams už jiems daromą žalą atgaminimu asmeniniais tikslais ir t. t.

Raktiniai žodžiai


autorių teisė; atgaminimas asmeniniais tikslai; kompensacija; Padawan byla

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195