Draudimo intereso nustatymas krovinių draudimo sutartyse (straipsnis anglų kalba)

Edvardas Sinkevičius

Santrauka


Straipsnyje, nagrinėdamas draudimo interesą krovinių draudimo sutartyse, autorius nagrinėja draudimo intereso teorinius aspektus ir draudimo interesą reglamentuojančias teisės normas. Tyrinėdamas draudimo intereso nustatymo krovinio draudimo sutartyse problemas, autorius išnagrinėjo galimus tranzite esančių krovinių draudimo variantus ir, analizuodamas transporto bei prekių pirkimą-pardavimą reglamentuojančias teisės normas, sprendė apie konkretaus asmens draudimo intereso turėjimą apdraustojo krovinio atžvilgiu ir apie teisines galimybes tokį interesą apsaugoti, sudarant krovinio draudimo sutartį. Autoriaus nuomone, Lietuvoje galiojantis draudimo intereso teisinis reglamentavimas, kai šis interesas įstatyme buvo prilygintas nuostoliui, kurį įvykus draudžiamajam įvykiui gali patirti draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas, neužtikrina prekių apyvartoje dalyvaujančių asmenų turtinių ir ekonominių interesų apsaugos. Krovinio siuntėjui (prekių pardavėjui) apdraudus išsiunčiamas prekes, kai krovinio draudimo sutartis sudaroma krovinio siuntėjo naudai, yra apsaugomas tik krovinio siuntėjo interesas, tačiau visiškai neapsaugomas krovinio gavėjo (prekių pirkėjo) interesas. Atsiradus žalai, o prekių sugadinimo ir/ar praradimo rizikai jau perėjus krovinio gavėjui, krovinio siuntėjas negauna jokios draudimo apsaugos.

Raktiniai žodžiai


draudimo teisė; krovinio vežimo sutartis; transporto rizikų draudimas; krovinio draudimo sutartis

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195