Nekonkuravimo susitarimai verslo perleidimo atveju (straipsnis anglų kalba)

Virginijus Bitė

Santrauka


Šiame straipsnyje tiriami verslo pardavėjo ir pirkėjo sudaromi nekonkuravimo susitarimai. Temos aktualumą lemia tai, kad visai neseniai pasibaigė įmonių įsigijimų banga, todėl galima prognozuoti su verslo perleidimu, taip pat ir su sudarytais nekonkuravimo susitarimais susijusių bylų skaičiaus teismuose didėjimą. Lietuvos teisinė bazė verslo perleidimo klausimais neturi gilių tradicijų, o ir dabar galiojantis reglamentavimas nėra pakankamai aiškus. Negausi ir teismų praktika. Lietuvos teisės doktrinoje nekonkuravimo susitarimų klausimai nebuvo nagrinėti. Lietuvos teisėje nėra visiškai aiškus verslo perleidimo sandoriams būdingų nekonkuravimų susitarimų teisėtumo klausimas. Dėl to Lietuvos verslininkai bei teisininkai praktikai perėmė ir aktyviai taiko užsienio valstybių patirtį, šablonus sutarčių, kurių tinkamumas bei leistinumas Lietuvos teisinėje sistemoje dar nėra „patikrintas“ teismų praktikos ir teisės doktrinos.

Raktiniai žodžiai


verslo perleidimas; nekonkuravimo susitarimai (įsipareigojimai); nekonkuravimo susitarimų teisėtumo (leistinumo) sąlygos

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195