Objektyvūs grobuoniškos kainodaros pateisinimai (straipsnis anglų kalba)

Raimundas Moisejevas

Santrauka


Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi draudimas yra vienas svarbiausių Europos Bendrijos konkurencijos teisės principų. Europos Sąjungos teisminių institucijų praktikoje pripažįstama, kad tam tikrais atvejais dominuojančio ūkio subjekto veiksmai, kurie iš esmės laikytini piktnaudžiavimu, gali būti nepripažinti draudžiamais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnį, jeigu ūkio subjektas gali pateikti objektyvų savo veiksmų pateisinimą arba įrodyti, jog jo veiksmai sukelia teigiamą poveikį, nusveriantį neigiamą įtaką konkurencijai. Taigi grobuoniška kainodara laikytini veiksmai, esant ypatingoms aplinkybėms, gali būti pripažinti teisėtais. Tiriant grobuonišką kainodarą, reikia įvertinti galimus objektyvius pateisinimus, nes jie leidžia atsižvelgti į teisėtas, konkurenciją skatinančias priežastis, padedančias suprasti, kodėl ūkio subjektai gali nustatyti mažesnes nei kaštai, kainas. Grobuoniška kainodara apkaltintas ūkio subjektas turi pateikti mažesnių nei kaštai kainų nustatymo objektyvius pateisinimus, pagrįsti, kad mažesnių nei kaštai kainų nustatymą lėmė objektyvios rinkos aplinkybės, jog įprasti verslo veiksmai sukėlė tam tikrų nuostolių. Objektyviais pateisinimais galima pripažinti daug veiksnių (našumas, objektyvus būtinumas, prekių išpardavimas, prekyba, siekiant reklamuoti prekes, prekyba pramonės nuosmukio laikotarpiu ir t. t.), todėl baigtinį jų sąrašą pateikti yra gana sudėtinga. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba iki šiol nenagrinėjo galimų grobuoniškos kainodaros veiksmų objektyvių pateisinimų atvejų.

Raktiniai žodžiai


piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi; objektyvūs pateisinimai; grobuoniška kainodara; vidutiniai kintamieji kaštai; poveikis rinkai

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195