Gamtinių dujų rinkos teisinio reguliavimo pokyčiai trečiojo Europos Sąjungos energetikos paketo kontekste (straipsnis anglų kalba)

Virginijus Kanapinskas, Algimantas Urmonas

Santrauka


Straipsnyje analizuojami Gamtinių dujų rinkos teisinio reguliavimo pokyčiai, numatyti Trečiajame Europos Sąjungos energetikos pakete. Straipsnis sudarytas iš įvado, dviejų dalių ir išvadų. Pirmojoje dalyje analizuojamos svarbiausios Trečiojo ES energetikos paketo nuostatos, susijusios su gamtinių dujų rinkos teisiniu reguliavimu, apibrėžiant šiuos aspektus: gamtinių dujų perdavimo veiklos atskyrimas nuo gavybos ir tiekimo veiklos; vartotojų teisių ir teisėtų interesų apsaugos stiprinimas, sukuriant konkurencingą dujų rinką; nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumo stiprinimas, jų tikslų, pareigų bei įgaliojimų apibrėžimas, numatant sąlygas Europos energetikos sektorius reguliuojančioms institucijoms bendradarbiauti regioniniu ir ES lygmenimis; įpareigojimas valstybių narių perdavimo sistemos operatoriams bendradarbiauti regioniniu ir ES lygmenimis rengiant ir priimant tinklo kodeksus, prižiūrint tinklo kodeksų įgyvendinimą, koordinuojant tinklo eksploatavimą, planuojant bendras investicijas. Vertinant sistemingai Trečiąjį ES energetikos paketą, aktualizuojamos 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių, panaikinančio Tarybos direktyvą 2004/67/EB, priėmimo priežastys, kurio tikslas – garantuoti gamtinių dujų tiekimo saugumą, užtikrinant tinkamą ir nenutrūkstamą šių dujų vidaus rinkos veikimą, leidžiant įgyvendinti išimtinio pobūdžio priemones, kai rinka nebegali tiekti reikalingo gamtinių dujų kiekio, bei aiškiai apibrėžiant gamtinių dujų įmonių, ES valstybių narių ir ES atsakomybę už prevencinius veiksmus bei reagavimo į konkrečius tiekimo sutrikimus priemones.

Raktiniai žodžiai


gamtinės dujos; gamtinių dujų rinka; teisinis reguliavimas; tiekimo patikimumas; Trečiasis ES energetikos paketas

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195