Ekonominė krizė ir organizuotas nusikalstamumas Lietuvoje (straipsnis anglų kalba)

Aurelijus Gutauskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos su ekonomine krize susijusio organizuoto nusikalstamumo šiuolaikinės tendencijos. Autorius pateikia savo nuomonę, kokios įtakos pasaulinė ekonominė krizė turėjo organizuoto nusikalstamumo veiklos pobūdžiui Lietuvoje. Straipsnyje pateikiama ekonominės krizės Lietuvoje priežasčių analizė, organizuotų nusikalstamų grupuočių, veikiančių Lietuvoje, charakteristika ir vykdomos nusikalstamos veikos pobūdis. Autorius bando atrasti specifinių ypatybių, kurios leidžia įvertinti realią organizuotų nusikalstamų grupuočių įtaką šalies ekonomikai. Ryškiausia Lietuvos organizuoto nusikalstamumo reiškinio tendencija – senosios kartos organizuotų nusikalstamų grupuočių, kurios suskilo arba buvo išskaidytos, pasitraukimas iš įtakingiausių pozicijų ir naujosios kartos organizuotų nusikalstamų grupuočių iškilimas bei greitas jų sustiprėjimas. Lietuvos regionuose, kuriuose veikia organizuotos nusikalstamos grupuotės, sudarytos daugiausiai iš lietuvių tautybės asmenų, šios grupuotės centralizuoja vadovavimą. Tokios organizuotos nusikalstamos grupuotės siekia dominuoti savo regionuose ir įgyti tarpregioninę įtaką. Dominuojančios organizuotos nusikalstamos grupuotės plečia savo įtakai skirtinguose regionuose pajungtų kriminalinių autoritetų ir organizuotų nusikalstamų grupuočių tinklą. Dalis organizuotų nusikalstamų grupuočių pradėjo siekti dominuojančių pozicijų, kai iš pataisos namų sugrįžo aukštesnio rango jų nariai.

Raktiniai žodžiai


organizuotas nusikalstamumas; ekonominė krizė; organizuoto nusikalstamumo veiklos baudžiamasis teisinis vertinimas; nusikalstama veikla

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195