Europos arešto orderis: kai kurie teisės aiškinimo ir taikymo aspektai (straipsnis anglų kalba)

Raimundas Jurka

Santrauka


Straipsnyje nuosekliai nagrinėjami kai kurie svarbūs Europos arešto orderio teisės aiškinimo ir taikymo aspektai, susiję, pirma, su asmens teise kvestionuoti baudžiamojo persekiojimo galimumą (ribas), antra,– su negalimumu vykdyti baudžiamąjį persekiojimą asmens, kuris nėra perduotas Lietuvos Respublikai. Straipsnyje atliekama teisės doktrinos ir teisinės praktikos analizė leidžia teigti, kad vis dėlto teisinėje praktikoje Europos arešto orderio vykdymo procedūros, skirtingai nei tai numato Europos Sąjungos teisės aktų nuostatos ir jų tikslai, nacionalinėje teisėje aiškinamos neleistinai klaidingai. Suprantama, tai lemia nepakankamas Lietuvos vidaus ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų įgyvendinimo, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisprudencijos suvokimas. O tai lemia asmens, trauktino baudžiamojon atsakomybėn, teisės žinoti, kuo yra įtariamas (kaltinamas), pažeidimus.
Asmens teisė kvestionuoti baudžiamojo persekiojimo galimumą bei ribas, kiek tai susiję su tarptautiniu bendradarbiavimu baudžiamajame procese, yra konstituciškai pagrįsta garantija, taip pat pretenzija į kompetentingų teisėsaugos institucijų vykdomos baudžiamosios procesinės veiklos teisinį tinkamumą, pagrįstumą. Deja, tačiau šioji garantija, ypač kai tai susiję su tarptautinio bendradarbiavimo baudžiamajame procese teisinių instrumentų taikymu, neretai yra daugiau ar mažiau pažeidžiama, netinkamai aiškinami šios garantijos svertai, jos esaties pagrindai ir formos.

Raktiniai žodžiai


baudžiamasis procesas; Europos arešto orderis; tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese; įtariamasis; atsakomybės ribos

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195