Ekonomikos krizės įtaka konstitucinei socialinių teisių doktrinai

Toma Birmontienė

Santrauka


Straipsnyje pabrėžiama socialinių teisių, kaip svarbių konstitucinių žmogaus teisių, reikšmė, jų prigimties ypatumai ne tik nacionalinės teisės, bet ir tarptautinės teisės požiūriu. Analizuojama konstitucinė socialinių teisių garantijų apsaugos doktrina, kuri susiformavo Konstituciniam Teismui sprendžiant socialinių garantijų – pensijų ir atlyginimų –mažinimo klausimus, kuriuos lėmė ekonomikos krizės. Straipsnyje išskiriami du socialinių teisių ribojimo ekonomikos krizės sąlygomis konstitucinės doktrinos raidos etapai: 2002–2006 m. ir nuo 2009 m. iki dabar. Keliamas klausimas, ar Konstitucinio Teismo formuojama konstitucinė socialinių teisių ribojimo doktrina gali būti vertinama kaip savarankiška, ar ji vis dėlto išlieka bendrosios žmogaus teisių ribojimo doktrinos atskiru teisių ribojimo atveju. Straipsnyje neapsiribota tik Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos analize – pateikiami ir kai kurių kitų konstitucinių teismų socialinių teisių doktrinos aiškinimo pavyzdžiai.

Raktiniai žodžiai


Konstitucija; konstitucinė socialinių teisių doktrina; ekonomikos krizė; žmogaus teisių ribojimas; Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija socialinių teisių klausimu

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195