Darbo teisės problemų evoliucija Lietuvoje po 1990 m.

Justinas Usonis

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos darbo teisės problemų raida nuo tarybinių laikų iki šių dienų. Apžvelgiama, su kokiomis problemomis darbo teisė susiduria nuo
1990-ųjų metų. Pažymima, jog tarybinis griežtas ir nelankstus darbo santykių reguliavimas iš esmės nedaug pasikeitė. Pasikeitus ekonominei santvarkai ir darbo rinkos poreikiams, darbo įstatymai keičiasi lėtai. Viena didžiausių problemų – darbuotojų pasyvumas ir realaus kolektyvinio atstovavimo stoka. Ilgametė praktika parodė, jog Lietuvos Respublikos trišalė taryba nebepajėgi efektyviai spręsti naujai kylančių ir nuolat besikeičiančių socialinių problemų. Vyriausybė taip pat nepajėgia laiku šalinti pasenusių, neveikiančių ar viena kitai prieštaraujančių darbo įstatymų nuostatų. Pasenus įstatymams, problemas, kylančias darbo teisėje, yra priversti spręsti teismai. Darbo įstatymus būtina tobulinti atsižvelgiant į Europos institucijų rekomendacijas, mokslininkų įžvalgas ir teismų praktiką.

Raktiniai žodžiai


darbo teisė; flexicurity; socialinis dialogas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195