Apylinkės teismo teisėjų darbo krūvio normavimas – svarbi teisingumo vykdymo sąlyga

Genovaitė Dambrauskienė

Santrauka


Straipsnyje keliama apylinkės teismo teisėjų darbo krūvio normavimo ir jo santykio su nustatyta darbo laiko trukme problema, ženkliai išaugus gaunamų bylų skaičiui. Apylinkės teismuose bylų skaičiaus didėjimo priežastys gana įvairios, civilinių bylų skaičiaus didėjimas ypač pastebimas prievolių teisės srityje (ginčai dėl pirkimo-pardavimo, paskolos, vartojimo kredito, kreditavimo, nuomos sutarčių, dėl atlygintinų paslaugų teikimo ir kt.). Baudžiamosios teisės bylų skaičiaus didėjimas pastebimas plėšimų, vagystės, viešosios tvarkos pažeidimų, automobilių vagystės ir kt. baudžiamųjų nusikaltimų srityje. Pastaruoju metu teismų veiklos analizę būtina atlikti siekiant išaiškinti teismų ir teisėjų darbo krūvio klausimą, ypatingai – apylinkių teismuose.
Dėl nevienodo darbo krūvio pasiskirstymo tarp teismų ir teisėjų apylinkių teismuose daugėja bylų, kurių nagrinėjimas trunka daugiau kaip 6 mėnesius. Į tai atkreipiamas dėmesys Lietuvos Respublikos teismų ir teismų savivaldos institucijų 2009–2010 metų veiklos apžvalgoje ir Nacionalinės teismų administracijos 2010 metų veiklos ataskaitoje. Šiuose dokumentuose pabrėžiama apylinkių teismų darbo krūvių tyrimų svarba darbo organizavimo optimizavimo, teisėjų skaičiaus nustatymo, išteklių paskirstymo tikslais, taip pat atliekant teisėjų veiklos vertinimą.

Raktiniai žodžiai


darbo krūvis; darbo norma; darbo laiko sąnaudos; apylinkės teismo teisėjas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195