Europos Sąjungos teisės viršenybės įgyvendinimas: teisės doktrina ir praktika

Pavelas Ravluševičius

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamas Europos Sąjungos teisės viršenybės principo įgyvendinimas, pateikiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos teismų praktikos tendencijų analizę. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai deklaracijoje Nr. 17 atsirado teisinis reglamentavimas dėl Europos Sąjungos teisės viršenybės nacionalinės teisės atžvilgiu. Taip pat sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo 4 ir 5 straipsniuose buvo numatytas Europos Sąjungos kompetencijos katalogas ir jos atskyrimo būdai, esant kolizijai tarp ES ir valstybių narių kompetencijos. Tai pirmi tokio pobūdžio teisiniai reguliavimai, priimti Europos Sąjungos pirminėje teisėje. Iki tol buvo nesėkmingi bandymai reglamentuoti nurodytus klausimus Amsterdamo sutartyje ir Sutartyje dėl Konstitucijos Europai. Lietuvos Respublikos narystė Europos Sąjungoje turi neginčijamą poveikį Lietuvos teisinei sistemai. Pastaruoju metu itin aktualus tapo Lietuvos nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykio klausimas. Pagrindinis šio straipsnio tikslas – išanalizuoti galimas Europos Sąjungos teisės taikymo problemas Lietuvos teisėje. Straipsnyje nagrinėjamas Lietuvos valstybinių institucijų kompetencijos perleidimas Europos Sąjungai.

Raktiniai žodžiai


Europos Sąjungos teisės viršenybė; konstitucinė garantija; Europos Sąjungos ir valstybių narių kompetencija; Europos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų kontrolė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195