Tariamas atstovavimas pozityviojoje teisėje ir teismų praktikoje

Vytautas Pakalniškis, Vaidas Jurkevičius

Santrauka


Straipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio valstybių teisiniu reguliavimu, teismine praktika bei moksline doktrina, atskleidžiama tariamo atstovavimo samprata, taikymo sąlygos ir teisinės pasekmės. Dėl tariamo atstovavimo atstovaujamasis yra saistomas jo vardu atstovo atliktų teisinių veiksmų, nepaisant to, kad buvo veikiama neturint tam įgaliojimų ar juos viršijant. Tokios teisinės pasekmės paprastai atitinka sąžiningo trečiojo asmens interesus, tačiau dažniausiai yra nenaudingos atstovaujamajam, neįgaliojusiam kito asmens veikti jo vardu, ir atstovui, kurio atžvilgiu atstovaujamasis gali pareikšti reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo. Kadangi yra priešingi šalių interesai, svarbu nustatyti tariamo atstovavimo teikiamos apsaugos prielaidas ir ribas, kas ir aptariama šiame straipsnyje.

Raktiniai žodžiai


atstovavimas; tariamas atstovavimas; numanomas atstovavimas; netikras atstovavimas; neįgaliotas atstovas; įgaliojimų viršijimas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195