Drausminė atsakomybė kaip darbuotojų atleidimo pagrindas Lietuvoje

Tomas Bagdanskis

Santrauka


Šiame straipsnyje aptariami probleminiai aspektai, susiję su darbuotojų atleidimu, kurio pagrindas yra drausminės atsakomybės taikymas. Analizuojami du darbo sutarties nutraukimo pagrindai, iš anksto neįspėjus darbuotojo: kai darbuotojui pritaikyta daugiau nei viena drausminė nuobauda per pastaruosius 12 mėnesių ir kai darbuotojas vieną kartą, tačiau šiurkščiai pažeidžia darbo drausmę. Straipsnyje remiamasi teisės aktais bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Teisėjų kolegijų nutartimis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimais siekiant pateikti įstatymų taikymo praktiką ir atskleisti problematiką šioje darbo teisės srityje. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numato  daugelį darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, vienas iš jų – darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo, kai darbuotojas pažeidžia darbo drausmę. Straipsnyje analizuojami darbuotojų atleidimo atvejai, kai darbuotojai yra kalti, t. y. atleidimas dėl darbo drausmės pažeidimo.

Raktiniai žodžiai


drausminė atsakomybė; atleidimas iš darbo; šiurkštus darbo drausmės pažeidimas; darbo teisė

Pilnas tekstas:

PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195