Vadų atsakomybės mens rea elementas tarptautinėje paprotinėje teisėje ir Romos statute

Justinas Žilinskas, Tomas Marozas

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjamas vadų atsakomybės už tarptautinius nusikaltimus doktrinos dalis – mens rea numanomo žinojimo standartas. Pirmiausia yra aptariama šio standarto prasmė ir vieta vadų atsakomybės doktrinoje, pateikiami kriterijai, padedantys identifikuoti ir vertinti šį standartą. Antra, nagrinėjama numanomo žinojimo standarto evoliucija tarptautinių teismų praktikoje, tarptautinių sutarčių teisėje, doktrinoje ir pateikiamas tarptautinę paprotinę teisę atitinkantis šio standarto apibrėžimas. Trečia, analizuojamas numanomo žinojimo standartas, įtvirtintas Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statute, ir vertinama, ar jis atitinka tarptautinę paprotinę teisę. Straipsnis baigiamas motyvuotomis išvadomis, pagal kurias Romos statute numatytas naujasis ,,galėjo žinoti“ standartas neatitinka tarptautinės paprotinės teisės ir dėl to sukelia nemažai praktinių sunkumų tiek vadams vykdyti savo pareigas, tiek gintis teismo procese.

Raktiniai žodžiai


vadų atsakomybė; numanomo žinojimo standartas; mens rea; tarptautinė baudžiamoji teisė; Tarptautinis Baudžiamasis Teismas; Romos statutas

Pilnas tekstas:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195