Diplomatinė gynyba ir klausimai, susiję su valstybių teisių perėmimu

Birutė Kunigėlytė-Žiūkienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamas diplomatinės gynybos institutas ir jo taikymas valstybių teisių perėmimo metu, atsižvelgiant į Tarptautinės teisės komisijos parengtą Diplomatinės gynybos straipsnių projektą. Nagrinėjami bendrieji diplomatinės gynybos klausimai, turintys reikšmės tiek paties instituto supratimui, tiek galimam jo taikymui po valstybių teisių perėmimo – diplomatinės gynybos sąvoka ir jos nevienareikšmis vartojimas, tęstinės pilietybės principas, iš dalies – vidaus teisinių priemonių išnaudojimo reikalavimas, atskiriami tarptautiniai įsipareigojimai, kurių atžvilgiu gali būti taikomos diplomatinės gynybos priemonės valstybių teisių perėmimo atveju, o kuriais atvejais valstybės veiksmai, kuriais užtikrinama piliečio ar kito asmens teisių gynyba, nelaikytini diplomatine gynyba. Minėtieji klausimai, susiję apskritai su diplomatine gynyba, analizuojami valstybių teisių perėmimo kontekste. Aptariami diskusiniai klausimai, neaptarti Straipsnių projekte, galintys turėti įtakos diplomatinės gynybos priemonių taikymui valstybių teisių perėmimo kontekste, – pavyzdžiui, kas nutinka su galimybe imtis diplomatinės gynybos priemonių, jei tarptautinių įsipareigojimų, kuriais nustatomos atitinkamos teisės asmenims, neperima valstybė teisių perėmėja.

Raktiniai žodžiai


diplomatinė gynyba; valstybių teisių perėmimas; valstybė teisių perėmėja; valstybė pirmtakė; valstybių atsakomybė

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195