Kai kurios pastabos dėl pagrindinių ES konkurencijos teisės tikslų

Raimundas Moisejevas, Ana Novosad

Santrauka


ES Komisijos ir Teisingumo Teismo praktikoje yra išskiriama daug konkurencijos teisės tikslų. Dažniausiai nurodomi šie konkurencijos teisės tikslai: vienos rinkos integracija, vartotojų apsauga, konkurentų apsauga, konkurencijos laisvė, ekonominis efektyvumas. Straipsnyje analizuojami įvairūs konkurencijos teisės tikslai ir aptariamas šių tikslų tarpusavio ryšys. Ypatingas dėmesys yra skiriamas vartotojų apsaugai kaip vienam pagrindinių konkurencijos teisės tikslų. Aptariant vartotojų apsaugos tikslą taip pat paaiškinamas skirtumas tarp vartotojo sąvokos skirtumų konkurencijos ir vartotojų teisių srityse. Autoriai iš dalies kritiškai įvertina Europos Komisijos ir Teisingumo Teismo praktiką, kurioje trūksta nuoseklumo vertinant vartotojų interesų apsaugą kitų konkurencijos teisės tikslų kontekste. Šio straipsnio aktualumą sustiprina aplinkybė, kad Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2012 metais priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos prioriteto“, kuriame įtvirtino pagrindinius principus, taikomus įgyvendinant konkurencijos politiką Lietuvoje. Pagrindinių konkurencijos teisės tikslų nustatymas minėtame Lietuvos konkurencijos tarybos dokumente gali turėti svarbias praktines pasekmes kasdienėje nacionalinės Konkurencijos tarybos veikloje. Be to, šis dokumentas apibendrina atitinkamą Lietuvos konkurencijos tarybos praktiką. Šiame straipsnyje siekiama aptarti skirtingus Lietuvoje ir ES nustatytus konkurencijos teisės tikslus.

Raktiniai žodžiai


konkurencijos teisės tikslai; piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi; antikonkurenciniai susitarimai; vidaus rinkos integracija; vartotojų apsauga; efektyvi konkurencija

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-14

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195