Privaloma mediacija: galimybės ir iššūkiai

Natalija Kaminskienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama viena iš klasikinės mediacijos1 variacijų – privaloma mediacija, kuri užsienio šalių praktikoje dažnai yra naudojama kaip priemonė paskatinti naudojimąsi mediacija, šį alternatyvų civilinių ginčų sprendimo būdą išpopuliarinti. Mediacijai sunkiai skinantis kelią Lietuvoje, mediacijos pavertimas privaloma bent tam tikrų kategorijų ginčuose galėtų suteikti naują impulsą mediacijos vystymuisi Lietuvoje. Todėl straipsnyje yra nagrinėjama privalomos mediacijos samprata, užsienio valstybių patirtis taikant privalomą mediaciją, analizuojamos praktinės privalomos mediacijos panaudojimo problemos, apžvelgiami argumentai „už“ ir „prieš“ privalomą mediaciją. Straipsnyje, remiantis atliktu tyrimu, yra teikiami siūlymai dėl privalomos mediacijos įvedimo į Lietuvos teisės sistemą.

Raktiniai žodžiai


mediacija; privaloma mediacija; teisminė mediacija; alternatyvus ginčų sprendimas; neteisminė mediacija; neteisminis civilinių ginčų sprendimas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195