Vengimo išlaikyti vaiką probleminiai kvalifikavimo aspektai ir normos taikymo perspektyvos

Linas Žalnieriūnas, Tomas Girdenis

Santrauka


Šiame straipsnyje nagrinėjami vengimo išlaikyti vaiką (BK 164 str.) probleminiai kvalifikavimo aspektai Lietuvos baudžiamojoje teisėje – vengimo išlaikyti pilnametį asmenį baudžiamasis teisinis įvertinimas, specialaus subjekto nustatymo klausimai, nusikalstamos veikos baigtumo momento nustatymas ir kt. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pakankamai aišku, kada vengimo išlaikyti vaiką atveju pažeistas vaiko teises būtina ginti pasitelkiant civilinės teisės normas, o kuriuo momentu galima inicijuoti baudžiamąjį persekiojimą, – analizuojamas glaudus ryšys ir takoskyra tarp baudžiamosios ir civilinės teisės šakų. Siūlomas šių teisės šakų instrumentų parinkimo ir panaudojimo eiliškumas. Straipsnyje aptariamos būtinosios Baudžiamojo kodekso 164 straipsnio inkriminavimo sąlygos. Autorių atlikta analizė leidžia teigti ir tai, kad baudžiamosios teisės norma, reglamentuojanti vengimą išlaikyti vaiką, suformuluota nepakankamai tiksliai, o normos dispozicija – perteklinė. Siekiant sklandaus analizuojamos normos praktinio įgyvendinimo bei vienodos ir aiškios jos taikymo praktikos, siūloma normą keisti ją supaprastinant, taip darant ją tikslesnę.

Raktiniai žodžiai


baudžiamoji teisė; vaikas; šeima; kvalifikavimas; nusikalstamos veikos vaikui ir šeimai; vaiko teisės; vengimas išlaikyti vaiką; trunkamoji veika; veikos baigtumo momentas

Pilnas tekstas:

PDF


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195