Kinijos praktika, skatinant kapitalo eksportą, ir jo apsauga pagal tarptautinę investicijų teisę: Lietuvos atvejis

Andrius Bambalas

Santrauka


Straipsnio tikslas – apžvelgti, kas yra suprantama kaip kapitalas ir kapitalo judėjimas, bei preliminariai įvertinti, kodėl Lietuva importuoja kapitalą ir aktyviai siekia pritraukti užsienio investuotojus bei kodėl Kinijos bendrovės apskritai ir vienos iš didžiausių Kinijoje valstybės įmonių SINOMACH antrinė bendrovė China CAMC Engineering Co. Ltd. konkrečiai nori importuoti kapitalą į Lietuvą. Kapitalas ir jo judėjimas gali būti suprantamas įvairiai, tačiau šiame straipsnyje jis yra analizuojamas per tarptautinės investicijų teisės prizmę – valstybė turi resursą, kurio ji negali išnaudoti apskritai arba negali jo išnaudoti efektyviai. Tuo tarpu užsienio investuotojas turi finansavimą, technologijas ar know-how, kuriuos pasitelkus toks resursas gali būti efektyviai išnaudotas. Lietuva yra kapitalą importuojanti valstybė, todėl šiame straipsnyje buvo nustatyta, jog Lietuvos turimas resursas, kurio ji pati negali efektyviai išnaudoti, yra daug darbingo amžiaus ir darbo neturinčių žmonių, kuriuos valstybė nori, kad užsienio investuotojas įdarbintų ir taip padėtų sumažinti finansinę naštą „Sodros“ biudžeto deficitui padengti. Kadangi Kinija yra viena didžiausia kapitalo eksportuotojų, kuri kartu tampa ir viena didžiausių užsienio investuotojų, šiame straipsnyje yra analizuojamos tokio staigaus investicijų srauto iš Kinijos padidėjimo priežastys – ėjimo į išorę politika ir įvairūs būdai, kuriais Kinija skatina tokią politiką. Įvertinus šiuos būdus ir Lietuvos atitiktį bendriems užsienio investuotojus dominantiems kriterijams, buvo nustatyta, kad Kauno LEZ Kinijos įmonei CAMCE gali būti patraukli tik dėl geležinkelio, mažo atstumo iki Minsko ir Lietuvos narystės Europos Sąjungoje. Kadangi CAMCE Baltarusijoje vysto laisvąją ekonominę zoną Kinijos-Baltarusijos pramonės parką, o Kinijos viena iš prioritetinių plėtros sričių yra Kinijos šiaurės vakarinio regiono plėtra ir geležinkelio, jungiančio Kiniją ir Vakarų Europą, naudojimas (maršrutas Lianyungang, Kazachstanas, Rusijos Federacija, Baltarusija), Lietuva ir Kauno LEZ CAMCE gali būti įdomus tik kaip įėjimo į Europos Sąjungos bendrąją rinką punktas. Kol kas dar nėra teisinių CAMCE įsipareigojimų dėl jos veiklos, informacija pateikiama informaciniuose pranešimuose, todėl CAMCE ketinimai gali kisti nuo statybos paslaugų eksporto iki investavimo į perkrovimo ir sandėliavimo komplekso pastatymą ir/ar valdymą, surinkimo linijos įrengimą ar paslaugų Kinijos įmonės centro įkūrimą Kauno LEZ. Tarptautinė investicijų teisė saugo tik tokį kapitalą, kuris yra perkeltas iš vienos valstybės į kitą su tikslu sukurti pajamas, kai tokios pridėtinės vertės kūrimo metu yra rizika, kapitalą eksportuojantis asmuo kontroliuoja tokį procesą ir tai yra ilgalaikis kapitalo eksportuotojo įsipareigojimas. Tarptautinė investicijų teisė nereguliuoja santykių, susijusių su paslaugų eksportu, tačiau saugotų CAMCE pastatytą ir valdomą pekrovimo ir sandėliavimo kompleksą, surinkimo liniją ar Kinijos paslaugų įmonės centrą Kauno LEZ. Galiausiai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių pastangos, siekiant pritraukti Kinijos investuotojus, tarptautinės investicijų teisės prasme gali būti reikšminga aplinkybė vertinant Kinijos kapitalą eksportuojančių įmonių teisių apimtį pagal teisingą ir lygiavertį investicijų režimą.

Raktiniai žodžiai


kapitalo eksportas; tiesioginės investicijos į užsienį; Kinija; ėjimo į išorę politika; tarptautinė investicijų teisė

Pilnas tekstas:

PDF (English)


DOI: https://doi.org/10.13165/JUR-13-20-2-21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
„Juriprudencija“ ISSN internete 2029-2058 / ISSN spaudoje 1392-6195