Krikštopaitis, Juozas Algimantas, Lithuania

  • Tomas 41, Numeris 33 (2003): Jurisprudencija - Literatūros apžvalga
    Knyga, praturtinanti mūsų intelektualinę patirtį – doc. dr. Sauliaus Kanišausko mokslinės monografijos „Filosofija ir psichologija: santykis ir pasaulėvaizdžio kontekstai“ recenzija
    Santrauka  PDF