Pečkaitis, Sigitas Justinas, Lithuania

  • Tomas 38, Numeris 30 (2003): Jurisprudencija - Mokslo straipsnis
    Naujojo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normų, reglamentuojančių atsakomybę už nusikaltimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, analizė ir jų tobulinimo kryptys
    Santrauka  PDF