Numeris Pavadinimas
 
Tomas 121, Numeris 3 (2010): Jurisprudencija Ikiteisminis tyrimas Čekijos Respublikoje (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Marek Frystak
 
Tomas 75, Numeris 67 (2005): Jurisprudencija Esminės operatyvinės veiklos ir ikiteisminio tyrimo reglamentavimo poįstatyminiais teisės aktais problemos Santrauka  PDF
Petras Tarasevičius
 
Tomas 49, Numeris 41 (2003): Jurisprudencija Operatyvinės veiklos ir ikiteisminio tyrimo santykis Santrauka  PDF
Petras Tarasevičius
 
Tomas 67, Numeris 59 (2005): Jurisprudencija Lygių procesinių teisių įgyvendinimo problemos ikiteisminiame tyrime Santrauka  PDF
Marina Gušauskienė
 
Tomas 108, Numeris 6 (2008): Jurisprudencija Įtariamojo teisė būti informuotam: teorinės prielaidos ir įgyvendinimo galimybės Santrauka  PDF
Marina Gušauskienė
 
Tomas 47, Numeris 39 (2003): Jurisprudencija Būtinas gynėjo dalyvavimas ikiteisminio tyrimo metu - įtariamųjų, turinčių fizinių ar psichikos trūkumų (sutrikimų), teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo procesinė garantija Santrauka  PDF
Jolanta Kanapeckaitė
 
Tomas 67, Numeris 59 (2005): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo pradėjimas kaip atskira baudžiamojo proceso stadija Santrauka  PDF
Žilvinas Mišeikis
 
Tomas 108, Numeris 6 (2008): Jurisprudencija Baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos po 2003 m. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso įsigaliojimo Santrauka  PDF
Petras Ancelis
 
Tomas 49, Numeris 41 (2003): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo pradėjimas: dabartis ir perspektyva Santrauka  PDF
Ryšardas Burda
 
Tomas 70, Numeris 62 (2005): Jurisprudencija Nukentėjusiojo teisėtų interesų ir teisių realizavimas baigiant ikiteisminį tyrimą Santrauka  PDF
Rima Ažubalytė
 
Tomas 113, Numeris 11 (2008): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo ir jo baudžiamasis teisinis vertinimas Santrauka  PDF
Aurelijus Gutauskas
 
Tomas 49, Numeris 41 (2003): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo formos Prancūzijos Respublikoje Santrauka  PDF
Artūras Panomariovas, Ramūnas Ramanauskas
 
Tomas 70, Numeris 62 (2005): Jurisprudencija Baudžiamasis persekiojimas sąvokomis ir vadybiniu aspektu Santrauka  PDF
Petras Ancelis
 
Tomas 49, Numeris 41 (2003): Jurisprudencija Nukentėjusiojo teisinė padėtis pasikeitus baudžiamiesiems įstatymams Santrauka  PDF
Petras Ancelis
 
Tomas 75, Numeris 67 (2005): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas teismui skiriant kardomąsias priemones Santrauka  PDF
Ernestas Rimšelis
 
Tomas 59, Numeris 51 (2004): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo procesinės kontrolės teoriniai-diskusiniai aspektai Santrauka  PDF
Artūras Panomariovas
 
Tomas 75, Numeris 67 (2005): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo teoriniai pagrindai Santrauka  PDF
Samuelis Kuklianskis
 
Tomas 61, Numeris 53 (2004): Jurisprudencija Baudžiamojo persekiojimo raida atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prieš patvirtinant Teisinės sistemos reformos metmenų naują redakciją Santrauka  PDF
Petras Ancelis, Danguolė Grigolovičienė
 
Tomas 76, Numeris 68 (2005): Jurisprudencija Rungtyniškumo principo įgyvendinimo ikiteisminio tyrimo stadijoje problema Santrauka  PDF (English)
Natalia Fochenkova
 
Tomas 63, Numeris 55 (2004): Jurisprudencija Ikiteisminis tyrimas po naujos redakcijos teisinės sistemos reformos metmenų patvirtinimo Santrauka  PDF
Petras Ancelis, Danguolė Grigolovičienė
 
0 - 0 iš 25 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.