Numeris Pavadinimas
 
Tomas 22, Numeris 1 (2015): Jurisprudencija KAI KURIE KONSTITUCIJOS IR DARBO KODEKSO SĄVEIKOS ASPEKTAI Santrauka  PDF
Rytis Krasauskas
 
Tomas 24, Numeris 2 (2017): Jurisprudencija LEGISLATYVINĖ OMISIJA KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMUOSE: KAI KURIE DISKUSINIAI KLAUSIMAI Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 24, Numeris 1 (2017): Jurisprudencija TEISĖS AKTO GALIOJIMO SUSTABDYMAS: LIETUVOS ATVEJIS Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 23, Numeris 1 (2016): Jurisprudencija GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 52, Numeris 44 (2004): Jurisprudencija Konstitucinis Teismas 1938 metų Lietuvos Konstitucijos projekte Santrauka  PDF
Mindaugas Maksimaitis
 
Tomas 84, Numeris 6 (2006): Jurisprudencija Konstitucija ir religinės nuorodos: dermės problema XX–XXI amžiuose Santrauka  PDF (English)
Gediminas Mesonis
 
Tomas 54, Numeris 46 (2004): Jurisprudencija Konstitucija kaip aukščiausioji norminė tikrovė: keletas naujųjų Vidurio ir Rytų Europos šalių konstitucijų analizavimo problemų Santrauka  PDF
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 24, Numeris 2 (2017): Jurisprudencija VAIKO TEISES GINANČIŲ OMBUDSMENŲ INSTITUCIJŲ REIKALINGUMAS IR TINKAMIAUSIAS MODELIS Santrauka  PDF
Edita Žiobienė
 
Tomas 22, Numeris 2 (2015): Jurisprudencija KONSTITUCIJOS KEITIMO APRIBOJIMAI? Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 111, Numeris 9 (2008): Jurisprudencija Argentinos konstitucijos ypatumai Santrauka  PDF
Elena Vaitiekienė
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Teisinės pasekmės, kurias sukelia Konstitucinio Teismo konstatavimas, jog įstatymas ar kitas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Meksikos konstitucijos ypatumai Santrauka  PDF
Elena Vaitiekienė
 
Tomas 26, Numeris 1 (2019): Jurisprudencija OMBUDSMENO INSTITUTO REIKŠMĖ KONSTITUCINĖJE SISTEMOJE Santrauka  PDF
Edita Žiobienė
 
Tomas 107, Numeris 5 (2008): Jurisprudencija Kai kurie Konstitucijos interpretavimo aspektai: expressis verbis ribos Santrauka  PDF
Gediminas Mesonis
 
Tomas 21, Numeris 2 (2014): Jurisprudencija Kaip Lietuvoje atsirado pirmasis konstitucinis įstatymas Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 121, Numeris 3 (2010): Jurisprudencija Nerašytinės konstitucijos reforma: nagrinėjant pokyčius Jungtinėje Karalystėje 1997–2010 metais (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Paul James Cardwell
 
Tomas 21, Numeris 3 (2014): Jurisprudencija Kokių įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai tiria Konstitucinis Teismas? Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Seimo įgaliojimų nutraukimas Latvijoje: teisinis reguliavimas ir praktika Santrauka  PDF (English)
Annija Kārkliņa
 
Tomas 93, Numeris 3 (2007): Jurisprudencija Kai kurie teisinės valstybės santvarkos bruožai senovės graikų mitologijoje Santrauka  PDF
Mantas Varaška
 
Tomas 18, Numeris 2 (2011): Jurisprudencija 1992 m. birželio 14 d. referendumas Dėl buvusios SSRS kariuomenės besąlygiško ir neatidėliotino išvedimo iš Lietuvos Respublikos teritorijos 1992 metais ir žalos Lietuvai atlyginimo konstitucinėje genezėje Santrauka  PDF
Juozas Žilys
 
0 - 0 iš 68 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.