Numeris Pavadinimas
 
Tomas 22, Numeris 1 (2015): Jurisprudencija KAI KURIE KONSTITUCIJOS IR DARBO KODEKSO SĄVEIKOS ASPEKTAI Santrauka  PDF
Rytis Krasauskas
 
Tomas 24, Numeris 1 (2017): Jurisprudencija TEISĖS AKTO GALIOJIMO SUSTABDYMAS: LIETUVOS ATVEJIS Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 23, Numeris 1 (2016): Jurisprudencija GENERALINIO PROKURORO SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA: RETROSPEKTYVA IR PERSPEKTYVA Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 22, Numeris 2 (2015): Jurisprudencija KONSTITUCIJOS KEITIMO APRIBOJIMAI? Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 111, Numeris 9 (2008): Jurisprudencija Argentinos konstitucijos ypatumai Santrauka  PDF
Elena Vaitiekienė
 
Tomas 21, Numeris 4 (2014): Jurisprudencija Teisinės pasekmės, kurias sukelia Konstitucinio Teismo konstatavimas, jog įstatymas ar kitas teisės aktas prieštarauja Konstitucijai Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 115, Numeris 1 (2009): Jurisprudencija Meksikos konstitucijos ypatumai Santrauka  PDF
Elena Vaitiekienė
 
Tomas 52, Numeris 44 (2004): Jurisprudencija Konstitucinis Teismas 1938 metų Lietuvos Konstitucijos projekte Santrauka  PDF
Mindaugas Maksimaitis
 
Tomas 84, Numeris 6 (2006): Jurisprudencija Konstitucija ir religinės nuorodos: dermės problema XX–XXI amžiuose Santrauka
Gediminas Mesonis
 
Tomas 54, Numeris 46 (2004): Jurisprudencija Konstitucija kaip aukščiausioji norminė tikrovė: keletas naujųjų Vidurio ir Rytų Europos šalių konstitucijų analizavimo problemų Santrauka  PDF
Egidijus Jarašiūnas
 
Tomas 107, Numeris 5 (2008): Jurisprudencija Kai kurie Konstitucijos interpretavimo aspektai: expressis verbis ribos Santrauka  PDF
Gediminas Mesonis
 
Tomas 21, Numeris 2 (2014): Jurisprudencija Kaip Lietuvoje atsirado pirmasis konstitucinis įstatymas Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 121, Numeris 3 (2010): Jurisprudencija Nerašytinės konstitucijos reforma: nagrinėjant pokyčius Jungtinėje Karalystėje 1997–2010 metais (straipsnis anglų kalba) Santrauka
Paul James Cardwell
 
Tomas 21, Numeris 3 (2014): Jurisprudencija Kokių įstatymų ir kitų teisės aktų atitiktį Konstitucijai tiria Konstitucinis Teismas? Santrauka  PDF
Vytautas Sinkevičius
 
Tomas 20, Numeris 3 (2013): Jurisprudencija Seimo įgaliojimų nutraukimas Latvijoje: teisinis reguliavimas ir praktika Santrauka
Annija Kārkliņa
 
Tomas 54, Numeris 46 (2004): Jurisprudencija Priesaikos institutas ir jo įgyvendinimo problemos Santrauka  PDF
Audrius Skaistys
 
Tomas 116, Numeris 2 (2009): Jurisprudencija Keli konstitucijos interpretavimo aspektai: vertybinių (moralinių) argumentų galimybė ir ribos Santrauka  PDF
Gediminas Mesonis
 
Tomas 86, Numeris 8 (2006): Jurisprudencija Teisės aiškinimo probleminiai aspektai Santrauka  PDF
Ernestas Spruogis
 
Tomas 120, Numeris 2 (2010): Jurisprudencija Saviraiškos laisvė v. asmens garbė ir orumas: ar konstitucinga Lietuvos teismų praktika? Santrauka  PDF
Algimantas Šindeikis
 
Tomas 58, Numeris 50 (2004): Jurisprudencija Europos Sąjungos bendrosios gynybos politikos teisinių pagrindų raidos tendencijos Europos Konstitucijos projekte Santrauka  PDF
Dainius Žalimas
 
0 - 0 iš 65 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.