Numeris Pavadinimas
 
Tomas 23, Numeris 2 (2016): Jurisprudencija BAUDŽIAMOJO PROCESO VEIKSMŲ TEISĖTUMO VERTINIMAS ŽALOS ATLYGINIMO KONTEKSTE Santrauka  PDF
Marijus Šalčius, Mindaugas Bilius
 
Tomas 23, Numeris 2 (2016): Jurisprudencija APDAIRAUS TEISINGUMO BEIEŠKANT: APELIACIJOS RIBŲ IR TEISMO LAISVĖS SANTYKIS Santrauka  PDF
Raimundas Jurka, Egidijus Losis, Vytautas Sirvydis
 
Tomas 24, Numeris 2 (2017): Jurisprudencija TEISMO BAUDŽIAMOJO ĮSAKYMO PRIĖMIMO PROCESO PROBLEMOS IR TOBULINIMO PERSPEKTYVOS Santrauka  PDF
Darius Pranka
 
Tomas 26, Numeris 2 (2019): Jurisprudencija PRIVATAUS ASMENS GYVENIMO RIBOJIMAS SLAPTOMIS PRIEMONĖMIS: (NE)KOKYBIŠKO ĮSTATYMO PROBLEMA Santrauka  PDF
Rima Ažubalytė
 
Tomas 24, Numeris 2 (2017): Jurisprudencija NUKENTĖJUSIŲJŲ NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE SPECIALIŲ APSAUGOS POREIKIŲ VERTINIMO PROCEDŪRA Santrauka  PDF
Ramunė Jakštienė
 
Tomas 108, Numeris 6 (2008): Jurisprudencija Baudžiamojo įsakymo procesas: proceso be įprastojo nagrinėjimo teisme ypatumai ir įtariamojo (kaltinamojo) procesinės garantijos Santrauka  PDF
Ramūnas Jurgaitis
 
Tomas 82, Numeris 4 (2006): Jurisprudencija Lietuvos administracinės ir baudžiamosios justicijos sąlyčio aspektai Santrauka  PDF
Virgilijus Valančius, Rimvydas Norkus
 
Tomas 88, Numeris 10 (2006): Jurisprudencija Kai kurie priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesiniai aspektai Santrauka  PDF
Jolanta Zajančkauskienė
 
Tomas 26, Numeris 2 (2019): Jurisprudencija ĮRODYMŲ PERDAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ BAUDŽIAMOJOJE JUSTICIJOJE IŠŠŪKIAI IR ATRADIMAI Santrauka  PDF
Raimundas Jurka
 
Tomas 20, Numeris 2 (2013): Jurisprudencija Baudžiamojo proceso baigimas per protingą terminą Latvijoje Santrauka  PDF (English)
Sandra Kaija
 
Tomas 61, Numeris 53 (2004): Jurisprudencija Baudžiamojo persekiojimo raida atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prieš patvirtinant Teisinės sistemos reformos metmenų naują redakciją Santrauka  PDF
Petras Ancelis, Danguolė Grigolovičienė
 
Tomas 63, Numeris 55 (2004): Jurisprudencija Ikiteisminis tyrimas po naujos redakcijos teisinės sistemos reformos metmenų patvirtinimo Santrauka  PDF
Petras Ancelis, Danguolė Grigolovičienė
 
Tomas 122, Numeris 4 (2010): Jurisprudencija Įtariamojo (kaltinamojo) baudžiamasis procesinis veiksnumas (straipsnis vokiečių kalba) Santrauka  PDF (English)
Jolanta Zajančkauskienė
 
Tomas 19, Numeris 2 (2012): Jurisprudencija Baudžiamojo proceso optimizavimas: rašytinio proceso prielaidos ir galimybės Santrauka  PDF
Raimundas Jurka, Ernestas Rimšelis
 
Tomas 67, Numeris 59 (2005): Jurisprudencija Ikiteisminio tyrimo pradėjimas kaip atskira baudžiamojo proceso stadija Santrauka  PDF
Žilvinas Mišeikis
 
Tomas 77, Numeris 69 (2005): Jurisprudencija Galimybė atlikti proceso veiksmus su asmenimis, turinčiais psichikos trūkumų (sutrikimų), ir gautų duomenų įrodomoji reikšmė Santrauka  PDF
Jolanta Kanapeckaitė
 
Tomas 18, Numeris 1 (2011): Jurisprudencija Europos arešto orderis: kai kurie teisės aiškinimo ir taikymo aspektai (straipsnis anglų kalba) Santrauka  PDF (English)
Raimundas Jurka
 
Tomas 52, Numeris 44 (2004): Jurisprudencija Asmens sulaikymo teisiniai ir kriminalistiniai aspektai (2) Santrauka  PDF
Ryšardas Burda, Eglė Latauskienė, Snieguolė Matulienė
 
Tomas 100, Numeris 10 (2007): Jurisprudencija Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės Santrauka  PDF
Linas Belevičius, Raimundas Jurka
 
Tomas 70, Numeris 62 (2005): Jurisprudencija Nukentėjusiojo teisėtų interesų ir teisių realizavimas baigiant ikiteisminį tyrimą Santrauka  PDF
Rima Ažubalytė
 
0 - 0 iš 58 > >> 
Patarimai:
  • Didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos
  • Naudokite specifinius žodžius ir terminus
  • Paieškos rezultatas - straipsniai, kurių tekste yra visi paieškos žodžiai (t.y., pagal nutylėjimą taikomas operatorius AND)
  • Jeigu paieškos žodžius sujungsite operatoriumi OR, bus rasti straipsniai, kurių tekste yra bent vienas iš ieškomų žodžių; pvz., žurnalas OR leidyba
  • Konstruojant sudėtingesnes užklausas, naudojami skliausteliai; pvz., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Ieškant tikslios frazės, ją pateikite kabutėse; pvz., "open access publishing"
  • Žodžiai, kurių neturi būti ieškomuose straipsniuose, pažymimi ženklu - arba NOT; pvz. online -politics arba online NOT politics
  • Simbolis * žymi bet kokį simbolių rinkinį; pvz., straipsn* atitinka žodžius "straipsnis", "straipsnelis", "straipsnyje" ir t.t.