Viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimas: Lietuvos rajonų savivaldybių administracijų atvejis

Lina Marcinkevičiūtė, Rūta Petrauskienė

Abstract


Straipsnyje nagrinėjami viešojo administravimo tobulinimo veiksniai, būdingi bet kuriai viešojo administravimo institucijai, nepriklausomai nuo jos dydžio, veiklos specifikos bei to, kuriame valstybės valdymo lygmenyje ji veikia. Straipsnyje nebuvo keltas tikslas diagnozuoti visų Lietuvos viešojo administravimo institucijų būklę. Empirinio tyrimo objektas - Lietuvos rajonų savivaldybių administracijos. Straipsnyje suformuluota mokslinė problema – iki šiol Lietuvoje nėra studijų, kuriose būtų parengta kompleksinė viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo veiksnių sistema bei viešojo administravimo institucijų veiklos tyrimo metodika. Remiantis trimis pagrindinėmis mokslinėje literatūroje išskiriamomis viešojo administravimo plėtros kryptimis ir išanalizavus daugybę viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo veiksnių, parengtas teorinis viešojo administravimo institucijų tobulinimo modelis. Atlikus teorinius ir empirinius tyrimus, identifikuotos pagrindinės probleminės veiklos sritys Lietuvos savivaldybių administracijose bei pasiūlyti jų sprendimo būdai.

Keywords


improvement of public administration; efficiency in public administration; innovations` development; democratic values and traditions

Full Text:

PDF (Lietuvių)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603