The Changing Roles of Public, Civic and Private Sectors in Finnish Sports Culture

Hannu Itkonen, Anna-Katriina Salmikangas

Abstract


Finnish physical activity and how it is organised has changed over the last hundred years, and these changes can be seen in the civic, public and private sectors. The development of a civic sector for sport and physical activity has followed the larger changes in society and the organisation of other civic activities. At the end of the 1960s the Finnish public administration of sport started to expand. Specific attention was given to access to sport, which shifted the focus of the municipalities to consider the needs of all user groups. In the 1980s, the differentiation of Finnish sports culture began, a trend that could be seen in organisational and content changes. The amount and the type of the sports clubs increased and new sports were introduced. The private sports sector also began to grow. There is a constant revision of the relationship between the public, private and civic sectors. The challenge for these sectors is the polarisation of physical activity and how the population as whole can be motivated to active enough for their well-being and health.


Keywords


sports culture, civic sector, public sector, private sector, differentiation, Finland

Full Text:

PDF

References


Alapuro, R. & Stenius, H. Kansanliikkeet loivat kansakunnan. In: R. Alapuro, L. Liikanen, K. Smeds & H. Stenius (eds.). Kansa liikkeessä. Vaasa: Kirjayhtymä, 1989, 5-52.

Halila, A. Suomen miesvoimistelu- ja urheiluseurat vuoteen 1915. Suomenkielisten miesvoimistelu- ja urheiluseurojen synnystä, perustajien yhteiskunnallisesta koostunnasta ja emäseuroista. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia tutkimuksia 53, 1959.

Halila, A. & Sirmeikkö, P. Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto SVUL 1900-1960. Helsinki: SVUL, 1960.

Hentilä, S. Suomen työläisurheilun historia I. Hämeenlinna: Karisto, 1982.

Ilmanen, K. Kunnallinen liikuntatoimi 1919-1994. In J. Juppi, H. Klemola, K. Ilmanen, K. & J. Aunesluoma (eds.). Liikuntaa kaikelle kansalle. Valtion, läänien ja kuntien liikuntahallinto 1919–1994. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu, 1995, no 142, 213-339.

Ilmanen, K. Liikuntapalvelujen muutos 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. In: H. Itkonen & A. Laine (eds.). Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos. 2015, No 1, 19-37.

Itkonen, H. ”Tarmompa poekija ollaan”. Tutkimus suomalaisen urheiluseuran muutoksesta. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia. Sosiologia 1991, No 35.

Itkonen, H. Kenttien kutsu. Tutkimus liikuntakulttuurin muutoksesta. Tampere: Gaudeamus, 1996.

Itkonen, H. Kansalaistoiminnan suuri linja. In: H. Itkonen, I. Heikkala, J. K. Ilmanen & P. Koski (eds.). Liikunnan kansalaistoiminta – muutokset, merkitykset ja reunaehdot. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu, 2000, No 152, 11-25.

Itkonen, I. Sport and Civil Society. Sociological Perspectives. University of Joensuu. Publications of Karelian Institute 2002, No 134.

Itkonen, H. Nuorten liikkumisen muuttuvat muodot, tilat ja tavoitteet. In: K, Ilmanen, & H. Vehmas (eds.) Liikunnan areenat. Yhteiskuntatieteellisiä kirjoituksia liikunnasta ja urheilusta. Jyväskylän yliopisto. Tutkimuksia 2012, No 1, 7-20.

Itkonen, H. Nuorisokulttuuri ajassa, tilassa ja liikkeessä. In: T. Jaakkola, J. Liukkonen. & A. Sääkslahti (eds.). Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-Kustannus. 2013, 74-95.

Itkonen, H. Kansalaistoimintojen kaudet ja muuttuvat käytännöt. In: H. Itkonen & A. Laine (eds.). Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos. Tutkimuksia 2015, No. 1, 39-58.

Kansanterveyslaki No. 66/1972.

Kokkonen, J. Suomalainen liikuntakulttuuri – juuret, nykyisyys ja muutossuunnat. Suomen Urheilumuseosäätiön tutkimuksia 2015, No 3.

Laine, A. Liikunta- ja urheilualan yrityskenttä. In: H. Itkonen & A. Laine (eds.). Liikunta yhteiskunnallisena ilmiönä. Jyväskylän yliopisto. Liikuntakasvatuksen laitos. Tutkimuksia 2015, No. 1, 77-98.

Laine, L. Vapaaehtoisten järjestöjen kehitys ruumiinkulttuurin alueella Suomessa v. 1856–1917. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 1984, No 93A/B.

Laine, L. Ruumiinharjoituksen monet muodot. Teoksessa Pyykkönen, T. (toim.) Suomi uskoi urheiluun. Suomen urheilun ja liikunnan historia. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu 1992, No. 131, 183-214.

Laki lasten päivähoidosta 36/1973.

Siisiäinen, M. Suomalainen protesti ja yhdistykset. Tutkimuksia yhdistyslaitoksen kehityksen ja protestijaksojen suhteesta suurlakosta 1990-luvulle. Tutkijaliitto 1990, No 66.

Siisiäinen, M. Järjestötoiminta. In. Suomen kartasto. Vihko 321-323. Yhteisöt ja kansalaistoiminta. Maanmittaushallitus ja Suomen Maantieteellinen Seura 1991, 7.

Vasara, E. Valkoisen Suomen urheilevat soturit. Suojeluskuntajärjestön urheilu- ja kasvatustoiminta vuosina 1918-1939. Suomen Historiallinen Seura. Bibliotheca Historica, 1997, No 23. Vammala.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-15-14-4-04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603