Human resources management modernization of contemporary organization

Aleksandras Bortnikas

Abstract


The article deals with the peculiarities of modernizing human resources management in a modern organization. In the article, the author aims to reveal the modernization process of human resources management and the identification of human resource management modernization of axes and measures.
The human resources process is understood as unfolding of the procedure, whose main activities involve planning, recruitment, selection, socialization, training and improvement, performance evaluation and promotion, transfer, demotion in duties and dismissal. Human resources management modernization of axes and measures is human resources strategic management, competences magnification, the development of the electronic human resources. In today’s world striving for competitive advantage, it is necessary to follow the strategic guidelines for the management of human resources. The importance of information technology should not be forgotten because these technologies help to combine new scientific knowledge, inventiveness, practical experience, and this combination is focused on new services and products for society.

Keywords


humans resources, humans resources management, human resources management modernization.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Adamonienė R. (2009), Vadybinės žmogiškųjų išteklių formavimo prielaidos ir galimybės, Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai, Nr. 16 (1), pp. 1-9.

Anca-loana M. (2013), New approaches of the concepts of human resources, human resource management and strategic human resource management, Annals of the University of Oradea, Economic Science Series, Vol. 22 Issue 1, pp. 1520-1525.

Baležentis A., Paražinskaitė G. (2010), Elektroninis žmogiškųjų išteklių valdymas: inovacinis požiūris, Viešoji politika ir administravimas, Nr. 34, pp. 139–147.

Berber, N., Stangl Susnjar, G., Slavic, A., Baosic, M. (2014), Relationship between Corporate Social Responsibility and Human Resource Management - as New Management Concepts – in Central and Eastern Europe, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, No. 25(3), pp. 360–369.

Chlivickas E., Papšienė P., Papšys A. (2009), Žmogiškieji ištekliai: strateginio valdymo aspektai, Verslas, vadyba ir studijos, pp. 51-65.

Gižienė V., Račelienė L. (2012), Audito funkcijas vykdančių institucijų žmogiškųjų išteklių ugdymo vertinimas. Economics and management, Nr. 17 (4), pp. 1516-1527.

Išoraitė M. (2011), Žmogiškieji ištekliai – svarbiausias konkurencinio pranašumo šaltinis strategiškai valdant organizaciją, Socialinių mokslo studijos, Nr. 3(1), pp. 31–58.

Juodeikaitė M., Fominienė A. (2016), Žmogiškųjų išteklių valdymo procesų pokyčių vertinimas: teorinis ir praktinis aspektas, Informacijos mokslai, Nr. 74, pp. 25-37.

Kalvionytė A., Korsakienė R. (2016), Intelektinio kapitalo įtaka verslo internacionalizacijos procesams Lietuvos įmonėse, Mokslas – Lietuvos ateitis, Nr. 8(2), pp. 149–158.

Kuliešis G., Pareigienė L., Naus I. (2012), Kaimo žmogiškojo kapitalo raida, Mokslo studija, pp. 58.

Lapinskaitė I., Krikščiūnaitė M. (2014), Švietimo įstaigų žmogiškųjų išteklių ir žmogiškojo kapitalo vertės sąsaja, Mokslas – Lietuvos ateitis, , Nr. 6(1), pp. 41–48.

Lobanova L. (2014), Europos Sąjungos socialinės rinkos ekonomikos iššūkiai žmogiškųjų išteklių vadybos paradigmai, Verslas: teorija ir praktika, Nr. 15(1), pp. 71–83.

Paražinskaitė G. (2014), Informacinių technologijų taikymas inovatyviam žmogiškųjų išteklių valdymui: Lietuvos Respublikos ministerijų lygmens analizė, Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, vadyba, Vilnius, pp. 290.

Russ-Eft D. F. (2014), Human resource development, evaluation, and sustainability: what are the relationships? Human Resource Development International, Vol. 17 Issue 5, pp. 545-559.

Tidjani B. (2014), Human Resource Management in the Informal Sector in Senegal: In Search of a Model, Journal of Management Research, Vol. 6, No. 1, pp. 126-140.
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-2-12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603