Public Involvement at a Local Self-Government Level in the Context of Open Data

Aušra Šilinskytė, Vainius Smalskys

Abstract


The article analyses presumptions with regard to public involvement at a local selfgovernment level and essential conditions for citizen empowerment, using the analysis of scientific literature and statistical data as a basis for the study. In the literature, authors usually emphasise that the participation of citizens and other interest groups depends on factors such as their chosen forms of involvement, the skills of participants, and their willingness to cooperate and communicate. However, one of the most important factors is access to information and the implementation of an open data policy. With the aim of analysing the situation regarding public involvement in Lithuania, attention is paid in this article to the openness of data, and to e-participation tools and their use in the country’s municipalities.

Keywords


open data, public participation, local self-government.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


2014–2020 metų nacionalinės pažangos programa. Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr. 144-7430

Arimavičiūtė, M., Savivaldos institutcijų strateginių planų rengimo ir jų įgyvendinimo tyrimai. Viešoji politika ir administravimas. Nr. 8, 2004;

Arnstein. S. R., A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners. Vol. 35 No. 4, 1969;

Asmenys, kurie naudojosi informacinėmis technologijomis 2011-2016, Lietuvos statistikos departamentas. prieiga per internetą: (žiūrėta 2016 07 04);

Bevir, M., Rhodes, R. A .W., Decentred Theory, Change and Network Governance. Theorys of Democratic Network Governance. Ed. Sorensen E., Torfing J., Palgrave macmillan. 2008, 77-94;

Brandsen, T., Pape, U. , The Netherlands: The Paradox of Government–Nonprofit Partnerships. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Vol. 26 Iss.6, 2015, 2267–2282;

Coleman, E. A., Behavioral Determinants of Citizen Involvement: Evidence from Natural Resource Decentralization Policy. Public Administration Review, 74(5), 2014, 642–654;

Edelenbos J., vanMeerkerk, I., Institutional Evolution within Local Democracy – Local Self-governance Meets Local Government. Policy Making, Metagovernance and Democracy. Ed. J. Torfing and P. Triantafillou. ECPR Press, 2011, 169-186;

Elektroninių paslaugų naudojimo tyrimas, Vilnius: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos, 2014, prieiga per internetą: (žiūrėta 2016 06 23);

Foljanty-Jost, G., Bringing the Citizen Back In: Democratic Dimensions of Local Reforms in Germany and Japan. East Asia. 28, 2011, 313–328;

Goss, S., Making Local Governance Work: Networks, Relationships and the Management of Change (Government Beyond the Centre). Palgrave Macmillan, 2001, 224;

Greve, C, Ideas in Public Management Reform for the 2010s. Digitalization, Value Creation and Involvement. Public Organiz Review. 15, 2013, 49-65;

Informacijos prieinamumas Lietuvoje. Transparency international Lietuvos skyrius, 2011, prieiga per internetą: (žiūrėta 2016 06 20);

Lietuvos dalyvavimo atviros Vyriausybės partnerystės tarptautinėje iniciatyvoje 2016-2018 metų veiksmų planas. LR Vyriausybės 2016 m. gegužės 30 d. pasitarimo sprendimo protokolo išrašas, prieiga per internetą: (žiūrėta 2016 08 25);

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Valstybės žinios, 2012-05-30, Nr. 61-3050

Mačiulytė, J., Ragauskas, P., Vietos savivalda: savarankiškos visuomenės link? Pilietinės visuomenės institutas, Vilnius: Versusaureus, 2007;

Mellouli, S., Luna-Reyes, L. F., & Zhang, J., Smart government, citizen participation and open data. Information Polity: The International Journal Of Government & Democracy In The Information Age, 19(1/2),2014;

OECD, Government at a Glance 2015, Paris: OECD Publishing, 2015, prieiga per internetą: (žiūrėta 2015 12 02);

Peters, B. G. et. al., Power. Public Administration: Research Strategies, Concepts, and Methods Routlege, 2015;

Raipa, A. , Viešasis administravimas: pokyčiai, modernizavimo tendencijos. Tiltai, 2, 2001, 47-58;

Sayce, K., et. al., Beyond traditional stakeholder engagement: Public participation roles in California’s statewide marine protected area planning process. Ocean & Coastal Management.74, 2013, 57-66;

Sveklaitė, L., Šilinskytė, A. , Forms of Public Participation in the Context of Smart Society. Contemporary Research on Organization Management and Administration. Vol 4(1), 2016, 57-66;

Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo viešosios politikos sprendimų priėmimo procese stiprinimas. Tyrimo ataskaita, Vilnius: Pilietinės visuomenės institutas, 2015.

Victorian Auditor-General’s Office (2015). Public Participation in Government Decision-making: Better practice guide, 2015, prieiga per internetą: (žiūrėta 2016 04 28);

Viscusi, G., et.al. Compliance with open government data policies: An empirical assessment of Italian local public administrations. Information Polity: The International Journal Of Government & Democracy In The Information Age, 19(3/4), 2014, 263-275;

Voorberg, W.H., et. al., Self-Organization and the Role of Government: how and why does Self-Organization Evolves in the Shadow of Hierarchy? Rotterdam: Erasmus University Rotterdam. 2014, prieiga per internetą: (žiūrėta 2015 11 12);
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-4-09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603