The Evaluation of Income and Consumption Distribution in Lithuania

Stasys Puškorius

Abstract


In this article through improved evaluation methods the situation in Lithuania in 2014-2016 is analyzed. The most important factors to identify the quality of life of the population of Lithuania are picked out: the income and the consumption expenditure. The outcomes of inequalities in the population are highlighted. To evaluate the problems of inequality as a whole wide range of indicators are used: Dini coefficient, Lorentz curve, the fund coefficient, concentration coefficient, quartile asymmetry coefficient, differentiation coefficient, Robin Hood index, Atkinson index and Theil entropy measure. Important conclusions are made.

Keywords


income, consumption, income differentiation, consumption differentiation, inequality.

Full Text:

PDF (Lietuvių)

References


Martišius, S. (2002). Pagrindiniai statistiniai matai. Vilnius: Technika.

Makroekonomika (2003). Ats. red. V. Snieška, J. Čiburienė. Kaunas: Technologija.

Martišius, S., Molienė, O. (1995). Namų ūkio statistika ir ekonometrija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Rudzkienė, V. (2005). Socialinė statistika. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras.

Костылева, Л. В. Неравенство населения России: тенденции, факторы, регулирование. Российская академия наук. Институт социально–экономического развития территорий РАН. Вологда, 2011.

Misiūnas, A., Bratčikovienė, N. Pajamų nelygybė ir jų normalizavimas. Straipsnis. V. VGTU, 2008.

Šulskytė, D. Gyventojų pajamų diferenciacija ir skurdas Lietuvoje. Magistrinis darbas. Šiauliai, Šiaulių universitetas. 2006. (D05…)

Стиглиц, D. J. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. Серия «Top Economics Awards (Эксмо)» Эксмо; Москва; 2015.

Blažienė, I. Lygių galimybių idėja ir gyventojų pajamų pasiskirstymo ypatumai Lietuvoje. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos “Lietuva be mokslo – Lietuva be ateities” medžiaga. III tomas. Humanitariniai ir socialiniai mokslai.Vilnius, 1998 m. rugsėjo 30d. – spalio 2d. Vilnius: Technika, p. 85-90.

Karpuškienė, V. Skurdo analizės metodologinės prielaidos: užsienio šalių patirtis. Ekonomika: mokslo darbai, 1997. 42, p. 71-80.

The Oxford Handbook of ECONOMIC INEQUALITY. Edited by SALVERDA, W., NOLAN, B., SMEEDING, T. OXFORD University Press, 2009.

Silverman, B. W. 1986. Density Estimation for Statistics and Data Analysis, Monographs on Statistics a d Applied Probability. London: chapman and Hall.

Martišius, S. A., Kėdaitis, V. STATISTIKA. I dalis. Statistinės analizės teorija ir metodai. Trečioji papildyta laida, Vilnius: Vilniaus universitetas. Vilniaus universiteto leidykla, 2013.

Martišius, S. A. Statistikos metodai socialiniuose ekonominiuose tyrimuose. Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2014.

Skučienė, D. Pajamų nelygybė Lietuvoje. Socialinių tyrimų institutas. Filosofija. Sociologija. 2008. T. 19. Nr. 4, p. 22–33, © Lietuvos mokslų akademija, 2008, © Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2008 Vilnius
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-16-15-4-07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603