The Role of Public Administration in Tourism Development in the Case of the Torun County

Andrzej Anszperger

Abstract


Tourism is an important section of economy representing a huge development potential. It has a large share in creating workplaces, the national product, etc. The market economy results in a situation where there is strong competition to win customers. On the world’s competitiveness list, Poland is ranked on the 50th place and holds a fairly low position, i.e. 96th, among 136 countries with respect to a broadly understood tourism policy. The tourism policy, as other areas of the socio-economic policy, remain a domain of the government administration. The purpose of the article is to present the results of research into how this role is played by the administration of the Torun County and the 9 communes it consists of.


Keywords


public administration, local government, economic importance of tourism, tourism in regional policy.

Full Text:

PDF

References


Adamowicz M., Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem lokalnym, [w:] Rola

samorządu w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym, Adamowicz M. (red.), Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, 2006, p.16.

Campion M., Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości,

Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, p.7.

Daszkowska M., Samorząd terytorialny szansą rozwoju turystyki w Polsce [Local

Government as an Opportunity for Tourism Development in Poland], [in:] Local Government Policy with respect to Tourism. International Scientific Conference, Ostrzyce 26-27 Paril, 2000, (ed.) Boruszczak M., Wyd. WSTiH, Gdańsk 2000, p.22.

Development Strategy of the City of Chełmza for the years 2016 – 2022.

Development Strategy of the Commune of Chełmza for the years 2007-2015.

Drążkiewicz J., Miejsce turystyki w zadaniach gminnego samorządu terytorialnego w

Polsce, „Rocznik Żyrardowski 7” 2009, p. 265-286.

Gaworecki W.Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa , 1997, p.302.

Gawroński H., Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych [Public

Management in Polish Local Governments], Wydawnictwo Techniczno- Naukowe

JAS, Elbląg 2014, p.67.

Głusek J., Rola samorządu lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości [The Role of

Local Government in Entrepreneurship Development], [in:] Funkcjonowanie

samorządu terytorialnego- doświadczenia i perspektywy, Volumen I, (ed.) Dolata S.,

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, p.389.

Kosiedowski W. (ed.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy

teorii i praktyki [Management of Local and Regional Development], Wyd. TNOiK,

Toruń 2001, p.89-90.

Różycki P., Zarys wiedzy o turystyce [An Otulinę of Tourism], Proksenia, Kraków

, .71-78.

Szostak D., Przedsiębiorstwo turystyczne, [w:] Ekonomika turystyki, (red.) Panasiuk

A., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, p.160.

Szypliński M., Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2006, p.14.17,18,19.

Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues, WTTC, 2016.

UN WTO Tourism Highlights, 2015 Edition.

UN WTO Tourism Highlights, 2016 Edition.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Art. 7 ust. 1, (Dz.U. z 2013

r., poz. 594).

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej,

Dz.U. 1950 nr 14 poz. 130.

Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Sformułowanie

problemu, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego- doświadczenia i

perspektywy, Tom I, (red.) Dolata S., Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998, p.421.

Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [w:] Nowe

zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Zalewski A. (red.), Wyd.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005, p.93.

www.bip.powiat torunski.pl/1,nasz-pow.

www.polskawliczbach.pl/powiat_torunski, 10.05.2017.

www.bip.obrowo.pl/plik,26724,strategia
DOI: https://doi.org/10.13165/VPA-17-16-4-03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
"Public Policy and Administration" ISSN online 2029-2872 / ISSN print 1648-2603